BIOMIN Forum: Aktualne wyzwania w produkcji trzody chlewnej

Pierwszy wykład zaprezentował profesor Wydziału Weterynarii Uniwersytetu Monachijskiego – Bernd Kaspers – czołowy głos świata nauki z ponad 25-letnim doświadczeniem w dziedzinie immunologii. Jego prace badawcze zostały przedstawione w przeszło 90 recenzowanych publikacjach naukowych. W wykładzie zatytułowanym „Jelitowy układ odpornościowy i jego znaczenie dla zdrowia oraz wydajności świń”, zajął się szczegółową charakterystyką i dokładnym omówieniem wrodzonego i nabytego układu odporności świń. Temat ten wywołał bardzo żywe zainteresowanie, zarówno wśród lekarzy weterynarii, jak i przedstawicieli środowiska naukowego.

Kolejny wykład pt. „Piąta generacja linii Mycofix® 5.E – pełna ochrona dla trzody chlewnej” zreferowany przez Dr Verenę Starkl (BIOMIN Competence Center) przedstawiał m.in. wyniki badań na obecność mikotoksyn w próbkach zbóż (przede wszystkim kukurydzy) i pasz zebranych w Polsce w 2015 r.,  jak również model działania produktów linii Mycofix® 5.E. Verena Starkl omówiła szczegółowo strategię działania produktów: adsorpcję, biotransformację oraz bioochronę. – Tylko wybór właściwego dezaktywatora mikotoksyn, który został odpowiednio przebadany pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności działania, zarówno in vivo, jak i in vitro, gwarantuje właściwe poziom bezpieczeństwa produkcji – zaznaczyła na koniec swojej wypowiedzi Verena. – Różne mikotoksyny wymuszają konieczność stosowania różnorodnych strategii ich dezaktywacji. O tym powinniśmy myśleć wybierając produkt przeciwdziałający skutkom zanieczyszczenia pasz  i zbóż przez mikotoksyny – konkludowała przedstawicielka BIOMIN Competence Center.

Po krótkiej przerwie, głos zabrał Dr Diego Padoan (BIOMIN GmbH), znany już części zaproszonych gości z zeszłorocznego Forum. W tegorocznym wykładzie zatytułowanym „Wpływ fitogenów na stan jelit i wydajność trzody chlewnej”, zaprezentował linie produktów Digestarom® – fitogennych dodatków paszowych wpływających na trawienie i stabilizację układu pokarmowego. Przedstawił również wyniki testu przeprowadzonego na fermach Pana Wincentego i Karola Chachulskich, gdzie kierownikiem obiektów jest Grzegorz Chrostowski.

Omawiając wyniki doświadczenia, widać było ewidentnie, że po wprowadzeniu produktów linii Digestarom, parametry produkcyjne uległy poprawie o kilka do kilkunastu procent. Warto zaznaczyć, że fermy te znane są z bardzo wysokich wyników produkcyjnych. Tym bardziej imponująco przestawiał się tak znaczny wzrost. W ostatecznym rozrachunku wprowadzenie rozwiązań BIOMIN, przyniosło ponad 90 euro dochodu netto na lochę. Dla całego zespołu BIOMIN niezwykle ważny jest aspekt ekonomiczny, zwłaszcza w czasach niskiej opłacalności produkcji, kiedy to wielu hodowców zastanawia się nad rentownością hodowli i rozważa kwestie poważnych ograniczeń produkcji.

Część merytoryczną konferencji zamknął swoim wykładem pt. „Najnowsze, ważne dane dotyczące afrykańskiego pomoru świń”, prof. dr hab. Zygmunt Pejsak – znany na arenie międzynarodowej specjalista w zakresie hodowli trzody chlewnej. Już na początku swego wykładu zwrócił uwagę na możliwe skutki holenderskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej. Holenderski model dąży do ograniczenia stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej i wprowadzenia w tym zakresie bardziej rygorystycznych norm prawnych. W takiej sytuacji rozwiązania proponowane przez BIOMIN powinny zainteresować hodowców oraz  lekarzy weterynarii.

Odnośnie ASF, prof. Pejsak stwierdził, że obecna sytuacja nie wygląda tak źle jak oczekiwano. Podkreślał rolę bioasekuracji i przestrzegał przed najważniejszym wektorem odgrywającym kluczową rolę w rozprzestrzenianiu się wirusa, jakim jest człowiek. Zwrócił uwagę na fakt, że do Polski – w dalszym ciągu – sprowadzane są warchlaki z terenów objętych ASF-em (Lita, Łotwa). – Niemieccy hodowcy bardziej pilnują swoich interesów i są bardziej świadomi konsekwencji takiego działania. Tak rozumianej wspólnej polityki  i świadomości brakuje polskim hodowcom – zauważył Profesor.

Konferencja jako platforma dedykowana wspólnym spotkaniom, wymianie doświadczeń i rozmów o wspólnych problemach, wydaje się być niezwykle cennym wydarzeniem w kształtowaniu świadomości polskiego hodowcy i przyszłości polskiej produkcji zwierzęcej. Zwłaszcza, że niezwykle udany dzień zakończył się w wyjątkowej atmosferze uroczystej kolacji, okraszonej występem znanego polskiego kabarecisty Piotra Bałtroczyka, degustacją najlepszych win i zabawą taneczną do późnych godzin nocnych.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu będącego relacją z tegorocznej edycji BIOMIN Forum. A korzystając z okazji, pragniemy podziękować przybyłym gościom za Waszą obecność i wspólnie spędzony z nami czas.