DIEGO PADOAN „Diagnostyka i wpływ narażenia niskimi dawkami mikotoksyn”

Diego Padoan opowiada o głównych aspektach swego wykładu wygłoszonego na XXII Międzynarodowej Konferencji Naukowej – „Zdrowie –czynnik decydujący o konkurencyjności produkcji świń"