Przejdź do treści
Do nawigacji główn

Zrównoważony rozwój

Dla ludzi, planety i zysku

Dostarczanie bezpiecznego i niedrogiego mięsa, jaj i produktów mlecznych wszystkim ludziom na całym świecie wymaga zrównoważonego podejścia do rolnictwa, które jest korzystne zarówno dla ludzi i planety jak i opłacalności ekonomicznej produkcji hodowlanej. 

Od swojego powstania w 1983 r. BIOMIN obrał naturalne sposoby wspierania sektora paszowego i spożywczego przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, które są korzystne dla zwierząt, producentów i środowiska.

Cykl zrównoważonego rolnictwa

Wirtualny cykl zrównoważonego rolnictwa

Zrównoważony biznes

BIOMIN jest częścią Grupy ERBER, która potwierdziła swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, zobowiązując się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do roku 2023.  

Budynki biurowe i zakłady produkcyjne są wyposażone w panele słoneczne, ulepszone technologie izolacyjne oraz możliwość wykorzystania biopaliw z trzciny cukrowej do wytwarzania ciepła i energii.  W rezultacie ponad 90% zapotrzebowania na energię zaspokajają źródła odnawialne. 

Główna siedziba BIOMIN-ERBER Campus, z izolowaną ramą budynku, ogrzewaniem i chłodzeniem wód gruntowych, wentylacją z odzyskiem ciepła i fotowoltaiczną energią słoneczną, jest pierwszym budynkiem w Austrii, który otrzymał platynowy certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) od Amerykańskiej Rady ds. Budownictwa Ekologicznego.

Oprócz wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001, BIOMIN przeprowadził pełną analizę cyklu życia (ISO 14040 i ISO 14044) aby określić ilościowo wpływ całego cyklu produkcyjnego wszystkich produktów na środowisko. 

ISO 14040
ISO 14001
BIOMIN stał się pierwszym na świecie producentem dodatków paszowych, który uzyskał w 2011 r. pełen certyfikat wydany przez US EPA Life Cycle Assessment.

Ekologiczne rozwiązania dla producentów

Główny wkład firmy BIOMIN w zrównoważony rozwój polega na tworzeniu rozwiązań, które  poprawiają zdrowie i efektywność produkcji zwierzęcej.

Wzrost wydajności dzięki zastosowaniu produktów BIOMIN skutkuje zmniejszeniem wpływu na środowisko, zwiększeniem bezpieczeństwa żywności, ograniczeniem stosowania antybiotyków i zwiększoną  opłacalnością. 

Z pomocą lokalnych i międzynarodowych zespołów wsparcia, nasi przedstawiciele handlowi i specjaliści wsparcia technicznego prowadzą klientów przez proces znajdowania odpowiednich rozwiązań i pomagają im zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do ich skutecznego wdrożenia - to część długoterminowego partnerstwa, którego celem jest osiągnięcie wysokich wyników ekonomicznych.  

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla 

Dodatki paszowe BIOMIN mają na celu zmniejszenie współczynników konwersji paszy i znaczną redukcję emisji CO2 z produkcji zwierzęcej.

Badania porównawcze wykazały, że 1 tona CO wyemitowana podczas produkcji Digestarom® jest  równoważona redukcją emisji dwutlenku węgla o 128 ton powstałego w procesie hodowli brojlerów. 

1 tona CO2 wykorzystana przy produkcji Digestarom® zapewnia ograniczenie emisji 128 ton CO2
Redukcja amoniaku

Zmiejszenie emisji amoniaku

Badania terenowe wykazały, że włączenie  Digestarom® do paszy zmniejsza jej konwersję, poprawia przyrosty masy ciała i znacznie zmniejsza emisję amoniaku z chowu i tuczu trzody chlewnej.

Ograniczenie stosowania antybiotyków

Od samego początku naszą misją jest tworzenie naturalnych produktów wspierających zdrowie zwierząt. 

Redukcja antybiotyków

Stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych wywiera presję na poszczególne populacje bakterii, co może prowadzić do wzrostu oporności na antybiotyki i zagrozić ich skuteczności. 

W 2018 roku BIOMIN zobowiązał się zaangażować się w ograniczenie pozamedycznego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w sektorze hodowlanym na całym świecie w ramach wyzwania AMR.

Centrum badawcze BIOMIN jest aktywnie zaangażowane w badania naukowe i rozwoj w celu dalszej poprawy zrównoważonej hodowli i rolnictwa oraz ograniczenia lub zmniejszenia oporności na antybiotyki. BIOMIN będzie nadal wspierać tę inicjatywę, rozpowszechniając wyniki badań naukowych i powielając wiodące w branży technologie, a także zapewniając doradztwo techniczne swoim partnerom biznesowym.
Dr Eva Maria Binder - Dyrektor ds. Badań i Prezes Zarządu