Science & Solutions - No. 03

Science & Solutions No. 3Plánovanie úspechu silážovania
Manažment krmiva v silách a výber správnych silážnych aditív môže zlepšiť kvalitu krmovín. Skombinovanie homofermentatívnej baktérie s vhodnými heterofermentatívnymi silážovými inokulantmi priamo zabraňuje rastu kvasiniek a plesní a zároveň zvyšuje výťažnosť sušiny v krmive.

Faktory príjmu krmiva u dojníc
Potenciál konzumácie sušiny zvýšite na maximum pomocou správnej výživy a prospešného prostredia.

Sign up for biomin.net mailings