Science & Solutions - No. 32

Science & Solutions No. 32Skryté nebezpečenstvá lipopolysacharidov
Endotoxíny predstavujú pre ošípané závažné a často prehliadané riziko. Predstavujeme niekoľko spôsobov, ako obmedziť ich negatívne vplyvy.

Vyššia produkcia mlie-ka pre lepšiu úžitkovosť prasiatok
Lepšia prasiatok ciciakov začína vyšším množstvom a kvalitou mlieč-nej produkcie. Fytogenické kŕmne aditíva dokážu podporiť oboje.

Čo sa deje s mojimi ošípanými? Časť 5: Rektálny prolaps
Príručný kontrolný zoznam na diagnostiku príznakov, príčin a nápravných prostriedkov.

Sign up for biomin.net mailings