Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/sk/druhy/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Prežúvavce

BIOMIN ponúka udržateľné riešenia výživy pre dobytok, ktoré sú orientované na nároky na živiny, podporujú zdravie a optimalizujú úžitkovosť Vašich dojníc a Vášho výkrmového dobytka.

Viac informácií

Hydina

BIOMIN ponúka udržateľné riešenia výživy pre hydinu, ktoré sú orientované na nároky na živiny, podporujú zdravie a optimalizujú úžitkovosť Vašich zvierat.

Viac informácií

Ošípané

BIOMIN ponúka udržateľné riešenia výživy pre ošípané, ktoré sú orientované nanároky na živiny, podporujú zdravie a optimalizujú úžitkovosť Vašich ošípaných.

Viac informáciíMédiá

Proving the efficacy of Biotronic® Top liquid in water sanitation

Biotronic® Top liquid reduced E. coli counts in the intestinal tract and liver, and reduced colibacilliosis lesion scores.

How to Improve Poultry Drinking Water Quality with Acidification

Without enough water, chickens are unable to reach their performance potential. However, ensuring an adequate water supply is not enough. Careful and thorough water management is necessary on a daily...


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net