Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/sk/druhy/prezuvavce/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Odborné zameranie na prežúvavce

Spoločnosť BIOMIN sa už od začiatku výraznou mierou podieľa na podpore chovateľov dobytka, aby ich aktivity boli stále úspešňejšie. Interdisciplinárny tím odborníkov je nápomocný pri tejto kontinuálnej spolupráci, počnúc vlastným interným výskumom a inováciou produktov až po praktický manažment na farme. Konečný cieľ: úspešné a výnosné aktivity zamerané na prežúvavce.

Náš tím venujúci sa prežúvavcom pozostáva z vedcov, veterinárov a odborníkov na výživu, ktorí sa spoločne venujú každodennej živočíšnej výrobe zo všetkých stránok. Ich spolupráca sa odzrkadľuje vo vedecky overených, v preverených a pre používateľa jednoduchých riešeniach, ktoré sa dobre prispôsobujú na praktický manažment farmy.

U súčasných dojných kráv je tempo prechodu krmiva cez bachor oveľa rýchlejšie. Mikroorganizmy tak nemajú dostatok času na detoxikáciu. Táto skutočnosť v kombinácii s vyšším príjmom krmiva pravdepodobne znamená, že prirodzený obranný mechanizmus našich kráv ich nedokáže chrániť tak dobre, ako sa často predpokladá.

Viac informácií

Riadenie chovu sa často podceňuje. V súčasnosti je však veľmi známe, že úžitkovosť chovu teliat má veľmi významný vplyv na budúcu produkciu mlieka. To isté platí aj pre kozľatá a jahňatá.

Viac informácií

Produkcia mlieka za jednu laktáciu a celková dĺžka života dojnej kravy je najvýznamnejším faktorom celkovej výnosnosti farmy. Laktácia je závislá od mnohých rôznych faktorov.

Viac informácií

Účinnosť krmiva je kľúčovým parametrom pre výnosnosť. So zvyšujúcimi sa cenami krmív sa oplatí zvýšiť účinnosť krmiva zlepšením stráviteľnosti krmiva. Lepšia stráviteľnosť krmiva znamená lepšiu produkciu mlieka bez zápornej energetickej bilancie (NEB).

Viac informácií

Vhodný manažment siláže je kľúčom k výnosnej produkcii a existujú viaceré dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu siláže. Odborníci BIOMIN-u sú školení tak, aby vám dokázali poradiť, aký spôsob uchovávania a zlepšovania vašej siláže je najlepší.

Viac informácií

Základnou podmienkou pre úspešnú produkciu a optimálny zdravotný stav bachora je optimálne pH a vysoký počet baktérií v bachore. Po zabezpečení optimálneho zdravotného stavu bachora budú stráviteľnosť, rovnako ako aj príjem krmiva, vyššie.

Viac informácií

Pre vysoký objem výroby hovädzieho mäsa je nevyhnutné krmivo dobrej kvality. Vyšší príjem krmiva, okrem iných faktorov, tiež súvisí so zlepšením výroboy hovädzieho mäsa.

Viac informácií

Máte nejaké otázky týkajúce sa tejto témy?Médiá: prežúvavce

Novel –Omics Technologies and Nutrition Becoming Key to Understand and Reduce Antibiotics in Farm Animals

24 September 2018 – As consumer demand and regulatory scrutiny further restrict the use of antibiotics in farm animals worldwide, new understanding enabled by gene sequencing-based technologies and a...

BIOMIN Malaysia Announces Move to New Office Space to Support Rapid Growth

BIOMIN, the global leader in mycotoxin deactivation and gut performance management, has moved its Malaysia office to the Meru Industrial Park in Klang, Selangor.

BIOMIN breaks ground on new ERBER Group production site in Haag am Hausruck, Austria

The investment in additional production capacity amounts to tens of millions of euros.

BIOMIN Launches Spectrum Top 50® Advanced Mycotoxin Detection Service

The new LC-MS/MS method for multi-mycotoxin analysis can determine over 50 different mycotoxins and metabolites in a single run, making it the most advanced mycotoxin detection commercially available....

BIOMIN Announces Support for MycoSafe-South to Combat Mycotoxins in Sub-Saharan Africa

16 August 2018 – BIOMIN, the global leader in mycotoxin deactivation, has recently announced its involvement in a 3-year, nearly US$1 million project to tackle mycotoxin-related food safety issues in...

Mycotoxins Will Pose Greater Threat to Feed Safety, Hindering Industry Productivity and Sustainability

23 July 2018 – The expanding danger that secondary fungal metabolites pose to global feed safety, profitability and sustainability is becoming more apparent to the scientific community and agriculture...

Novinky

BIOMIN Participates at 2nd MycoKey International Conference in Wuhan China

2nd MycoKey International Conference – Integrated Solutions for Mycotoxin Management was held in Wuhan, a beautiful river city in China, on September 16 to 18, 2018.

Novel –Omics Technologies and Nutrition Becoming Key to Understand and Reduce Antibiotics in Farm Animals

24 September 2018 – As consumer demand and regulatory scrutiny further restrict the use of antibiotics in farm animals worldwide, new understanding enabled by gene sequencing-based technologies and a...


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net