Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/sk/druhy/prezuvavce/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Odborné zameranie na prežúvavce

Spoločnosť BIOMIN sa už od začiatku výraznou mierou podieľa na podpore chovateľov dobytka, aby ich aktivity boli stále úspešňejšie. Interdisciplinárny tím odborníkov je nápomocný pri tejto kontinuálnej spolupráci, počnúc vlastným interným výskumom a inováciou produktov až po praktický manažment na farme. Konečný cieľ: úspešné a výnosné aktivity zamerané na prežúvavce.

Náš tím venujúci sa prežúvavcom pozostáva z vedcov, veterinárov a odborníkov na výživu, ktorí sa spoločne venujú každodennej živočíšnej výrobe zo všetkých stránok. Ich spolupráca sa odzrkadľuje vo vedecky overených, v preverených a pre používateľa jednoduchých riešeniach, ktoré sa dobre prispôsobujú na praktický manažment farmy.

U súčasných dojných kráv je tempo prechodu krmiva cez bachor oveľa rýchlejšie. Mikroorganizmy tak nemajú dostatok času na detoxikáciu. Táto skutočnosť v kombinácii s vyšším príjmom krmiva pravdepodobne znamená, že prirodzený obranný mechanizmus našich kráv ich nedokáže chrániť tak dobre, ako sa často predpokladá.

Viac informácií

Riadenie chovu sa často podceňuje. V súčasnosti je však veľmi známe, že úžitkovosť chovu teliat má veľmi významný vplyv na budúcu produkciu mlieka. To isté platí aj pre kozľatá a jahňatá.

Viac informácií

Produkcia mlieka za jednu laktáciu a celková dĺžka života dojnej kravy je najvýznamnejším faktorom celkovej výnosnosti farmy. Laktácia je závislá od mnohých rôznych faktorov.

Viac informácií

Účinnosť krmiva je kľúčovým parametrom pre výnosnosť. So zvyšujúcimi sa cenami krmív sa oplatí zvýšiť účinnosť krmiva zlepšením stráviteľnosti krmiva. Lepšia stráviteľnosť krmiva znamená lepšiu produkciu mlieka bez zápornej energetickej bilancie (NEB).

Viac informácií

Vhodný manažment siláže je kľúčom k výnosnej produkcii a existujú viaceré dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu siláže. Odborníci BIOMIN-u sú školení tak, aby vám dokázali poradiť, aký spôsob uchovávania a zlepšovania vašej siláže je najlepší.

Viac informácií

Základnou podmienkou pre úspešnú produkciu a optimálny zdravotný stav bachora je optimálne pH a vysoký počet baktérií v bachore. Po zabezpečení optimálneho zdravotného stavu bachora budú stráviteľnosť, rovnako ako aj príjem krmiva, vyššie.

Viac informácií

Pre vysoký objem výroby hovädzieho mäsa je nevyhnutné krmivo dobrej kvality. Vyšší príjem krmiva, okrem iných faktorov, tiež súvisí so zlepšením výroboy hovädzieho mäsa.

Viac informácií

Máte nejaké otázky týkajúce sa tejto témy?Médiá: prežúvavce

Mycotoxin Survey in US corn: January 2019 update

Our January update from the annual Biomin® PROcheck mycotoxin survey in corn harvested in 2018 includes 378 samples from 29 states. Thus far, clear trends of mycotoxin prevalence and contamination...

Mycotoxin Survey in US corn: December 2018 update

This report is based on 232 samples of 2018 corn harvest from 25 different states.

Quo Vadis Global Meat Industry 2050

The Challenge: The scourges of pestilence, famine, wars, and earthquakes have come to be regarded a blessing to overcrowded nations, since they serve to prune away the luxuriant growth of the human...

Industry 4.0 – Transforming the Feed and Feed Ingredients Industry

A strong wind of change is moving the animal feed and feed ingredients industry

Global Feed to Meat Industry Outlook

Shaping the Industry for improved Competitiveness

Presentation held by Nan-Dirk Mulder, Rabobank International, The Netherlands, during the World Nutrition Forum 2018 in Cape Town.

S.C.O.P.E: Scientific Challenges and Opportunities in the Protein Economy

How to Lead Successfully by Science & Speed & Service – Chances – Organization 4.0 – Partnership – Entrepreneurship

This is the keynote presentation held by Erich Erber, Founder and Head of...

Kick-Off: Project D4Dairy started

In this project, BIOMIN performs an extensive mycotoxin survey in Austrian dairy farms with feed components being analysed for more than 400 fungal metabolites. By matching mycotoxin occurrence with...

Novinky

[WEBINAR] World Mycotoxin Report: Impact 2019

Molds that produce mycotoxins in grain and feed had a busy 2018. This year, animals and feed producers will begin to feel their impact.

What were the mycotoxin hotspots of 2018? How will mycotoxins...

Kick-Off: Project D4Dairy started

In this project, BIOMIN performs an extensive mycotoxin survey in Austrian dairy farms with feed components being analysed for more than 400 fungal metabolites. By matching mycotoxin occurrence with...


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net