Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/sk/o-nas/kto-sme/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Kto sme

Staráme sa o zdravú výživu zvierat – Naturally ahead

My v BIOMIN-e sa špecializujeme na vývoj nových a udržateľných riešení, ktoré našim zákazníkom zaručia úspech prostredníctvom zdravej a bezpečnej výživy zvierat.

Základom uplatnenia vedy a odborných znalostí je porozumenie a pochopenie potrieb a záujmov našich zákazníkov. Tento princíp nám umožňuje dodávať riešenia, ktoré podporujú zdravie zvierat, optimalizujú úžitkovosť a efektívnosť výroby.

Čo robíme

BIOMIN, vedúca spoločnosť v oblasti zdravia a výživy zvierat, vyvíja a vyrába doplnkové krmivá a zmesi, a poskytuje služby pre ekonomické zvýšenie úžitkovosti zvierat.

Naše produkty poskytujú riešenia manažmentu rizík mykotoxínov, holistický prístup k podpore prirodzeného rastu, ako aj špecifické riešenia, ktoré sa zaoberajú požiadavkami na krmivá pre ošípané, hydinu, dojnice a hovädzí dobytok, a tiež pre akvakultúry.

BIOMIN je oddaný:

Politika spoločnosti BIOMIN

Naším poslaním je plniť požiadavky a očakávania našich steakholderov (zákazníkov, zamestnancov, akcionárov a dodávateľov) a predpovedať ziskovosť a udržateľnosť vzhľadom na najlepšie možné plnenie požiadaviek kvality, životného prostredia, zdravia a bezpečnosti.

Úspech našich zákazníkov, dodávateľov a BIOMIN-u sa zakladá na našich kľúčových hodnotách, ktorými sú:Novinky


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net