Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/sk/o-nas/udrzatelnost/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Udržateľnosť

Ako spoločnosť, ktorá sa venuje najmä živým organizmom a napĺňaniu základných ľudských potravinových potrieb, musíme zohľadniť udržateľné prístupy k zdraviu, zabezpečovaniu a bezpečnosti potravín a životnému prostrediu.

Zelená výroba

Spolu s implementáciou a certifikáciou enviromentálneho systému riadenia Opens external link in new windowISO 14001, BIOMIN vykonal kompletnú analýzu životného cyklu produktov (Opens external link in new windowISO 14040 a Opens external link in new windowISO 14044) pre stanovenie množstva environmentálnych vplyvov súvisiacich so životným cyklom všetkých produktov. Takto BIOMIN určí a kvantifikuje vplyv výroby na životné prostredie a porovná ho s účinkami produktov BIOMIN na úžitkovosť zvierat a so znížením emisií CO2.

ISO 14001 Certified

Sustainability at BIOMIN and ERBER Group

Obnoviteľná energia v podnikaní

Spoločnosť BIOMIN pri svojich každodenných obchodných aktivitách rieši svoj vplyv na životné prostredie investíciami do obnoviteľných zdrojov energie. Kancelárske budovy a výrobné závody sú vybavené solárnymi panelmi, lepšími izolačnými technológiami a schopnosťou využívať biopalivo z bagasy na vykurovanie a výrobu energie. Viac ako 90% energetického dopytu je teda pokrytých z obnoviteľných zdrojov energie.

V novom závode vo Vietname sú strechy kancelárskych budov pokryté trávnikmi a múry tohto nového zariadenia sú vyrobené z autoklávových prevzdušnených betónových blokov, ktoré sú energeticky úsporné. Solárne panely poskytujú 30% energie, ktorú závod potrebuje na svoju prevádzku.

Nové sídlo spoločnosti BIOMIN, ktoré sa má dokončiť v roku 2015, bude mať zateplený plášť, vykurovanie a chladenie pomocou podzemnej vody, a vetracie systémy, ktoré zahŕňajú obnovu tepla, ako aj fotovoltaickú energiu. Sídlo ERBER GROUP je prvou budovou v Rakúsku ktorá získala platinový certifikát LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design, Vodcovstvo v Energetickom a Enviromentálnom Dizajne) od US Green Building Council.

Závod BIOMIN-u vo Vietname
Campus SKUPINY ERBER – nové sídlo BIOMIN-u

Výživa kvalitnými krmivami

Optimalizácia používania krmiva a zlepšenie úžitkovosti zvierat sú spojené so znížením emisií skleníkových plynov z chovu dobytka. Doplnkové krmivá BIOMIN sú navrhnuté tak, aby zlepšili konverziu krmiva a výrazne znížili emisie CO2 pri chove hospodárskych zvierat.

Porovnávacie štúdie preukázali, že 1 tona CO2 vypustená pri výrobe produktov BIOMIN prinesie ekvivalentné zníženie emisií CO2 až do 128 ton pri chove brojlerov. Okrem pozitívnych vplyvov na konverziu krmiva a prírastky na hmotnosti, preukázali skúšky, že zahrnutie fytogénneho doplnkového krmiva s enkapsulovanou matricou (na trhu dostupný ako Biomin® P.E.P. MGE) do krmiva prispieva k značnému zníženiu emisií čpavku pri chove ošípaných tak, že znižuje úroveň fermentačných produktov a zlepšuje stráviteľnosť proteínov.

Vplyv Digestaromu® na emisie čpavku pri chove jatočných ošípaných
Vplyv Digestaromu® na emisie čpavku pri chove jatočných ošípaných

Nutrieconomics

Koncepcia BIOMIN-u NutriEconomics® spája výživu, ekonomiku a životné prostredie. Spojenie týchto troch ideálov v rámci NutriEconomics® predstavuje udržateľnú živočíšnu výrobu, ktorá je cenovo efektívna a citlivá k životnému prostrediu.

NutriEconomics®


Novinky

Médiá

Novel –Omics Technologies and Nutrition Becoming Key to Understand and Reduce Antibiotics in Farm Animals

24 September 2018 – As consumer demand and regulatory scrutiny further restrict the use of antibiotics in farm animals worldwide, new understanding enabled by gene sequencing-based technologies and a...

BIOMIN Malaysia Announces Move to New Office Space to Support Rapid Growth

BIOMIN, the global leader in mycotoxin deactivation and gut performance management, has moved its Malaysia office to the Meru Industrial Park in Klang, Selangor.

BIOMIN breaks ground on new ERBER Group production site in Haag am Hausruck, Austria

The investment in additional production capacity amounts to tens of millions of euros.


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net