Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/sk/o-nas/udrzatelnost/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Udržateľnosť

Ako spoločnosť, ktorá sa venuje najmä živým organizmom a napĺňaniu základných ľudských potravinových potrieb, musíme zohľadniť udržateľné prístupy k zdraviu, zabezpečovaniu a bezpečnosti potravín a životnému prostrediu.

Zelená výroba

Spolu s implementáciou a certifikáciou enviromentálneho systému riadenia Opens external link in new windowISO 14001, BIOMIN vykonal kompletnú analýzu životného cyklu produktov (Opens external link in new windowISO 14040 a Opens external link in new windowISO 14044) pre stanovenie množstva environmentálnych vplyvov súvisiacich so životným cyklom všetkých produktov. Takto BIOMIN určí a kvantifikuje vplyv výroby na životné prostredie a porovná ho s účinkami produktov BIOMIN na úžitkovosť zvierat a so znížením emisií CO2.

ISO 14001 Certified

Sustainability at BIOMIN and ERBER Group

Obnoviteľná energia v podnikaní

Spoločnosť BIOMIN pri svojich každodenných obchodných aktivitách rieši svoj vplyv na životné prostredie investíciami do obnoviteľných zdrojov energie. Kancelárske budovy a výrobné závody sú vybavené solárnymi panelmi, lepšími izolačnými technológiami a schopnosťou využívať biopalivo z bagasy na vykurovanie a výrobu energie. Viac ako 90% energetického dopytu je teda pokrytých z obnoviteľných zdrojov energie.

V novom závode vo Vietname sú strechy kancelárskych budov pokryté trávnikmi a múry tohto nového zariadenia sú vyrobené z autoklávových prevzdušnených betónových blokov, ktoré sú energeticky úsporné. Solárne panely poskytujú 30% energie, ktorú závod potrebuje na svoju prevádzku.

Nové sídlo spoločnosti BIOMIN, ktoré sa má dokončiť v roku 2015, bude mať zateplený plášť, vykurovanie a chladenie pomocou podzemnej vody, a vetracie systémy, ktoré zahŕňajú obnovu tepla, ako aj fotovoltaickú energiu. Sídlo ERBER GROUP je prvou budovou v Rakúsku ktorá získala platinový certifikát LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design, Vodcovstvo v Energetickom a Enviromentálnom Dizajne) od US Green Building Council.

Závod BIOMIN-u vo Vietname
Campus SKUPINY ERBER – nové sídlo BIOMIN-u

Výživa kvalitnými krmivami

Optimalizácia používania krmiva a zlepšenie úžitkovosti zvierat sú spojené so znížením emisií skleníkových plynov z chovu dobytka. Doplnkové krmivá BIOMIN sú navrhnuté tak, aby zlepšili konverziu krmiva a výrazne znížili emisie CO2 pri chove hospodárskych zvierat.

Porovnávacie štúdie preukázali, že 1 tona CO2 vypustená pri výrobe produktov BIOMIN prinesie ekvivalentné zníženie emisií CO2 až do 128 ton pri chove brojlerov. Okrem pozitívnych vplyvov na konverziu krmiva a prírastky na hmotnosti, preukázali skúšky, že zahrnutie fytogénneho doplnkového krmiva s enkapsulovanou matricou (na trhu dostupný ako Biomin® P.E.P. MGE) do krmiva prispieva k značnému zníženiu emisií čpavku pri chove ošípaných tak, že znižuje úroveň fermentačných produktov a zlepšuje stráviteľnosť proteínov.

Vplyv Digestaromu® na emisie čpavku pri chove jatočných ošípaných
Vplyv Digestaromu® na emisie čpavku pri chove jatočných ošípaných

Nutrieconomics

Koncepcia BIOMIN-u NutriEconomics® spája výživu, ekonomiku a životné prostredie. Spojenie týchto troch ideálov v rámci NutriEconomics® predstavuje udržateľnú živočíšnu výrobu, ktorá je cenovo efektívna a citlivá k životnému prostrediu.

NutriEconomics®


Novinky

Kick-Off: Project D4Dairy started

In this project, BIOMIN performs an extensive mycotoxin survey in Austrian dairy farms with feed components being analysed for more than 400 fungal metabolites. By matching mycotoxin occurrence with...

BIOMIN Named Best Premix Feed Producer

BIOMIN clinched the Best Premix Feed Producer Award at the 9th VIETSTOCK Vietnam Feed & Livestock Industry Award Ceremony endorsed by the Department of Livestock Production—Ministry of Agriculture and...

Vietnamese delegation visits BIOMIN

On Tuesday October 16, 2018 the internationally operating ERBER Group welcomed a delegation from Vietnam at the BIOMIN Research Center Tulln. The delegation was led by Vietnam’s Prime Minister S.E....

Médiá

Mycotoxin Survey in US corn: January 2019 update

Our January update from the annual Biomin® PROcheck mycotoxin survey in corn harvested in 2018 includes 378 samples from 29 states. Thus far, clear trends of mycotoxin prevalence and contamination...

Mycotoxin Survey in US corn: December 2018 update

This report is based on 232 samples of 2018 corn harvest from 25 different states.

A Summary of the Research on Fumonisins in Aquaculture

The first article in this issue of Science & Solutions explained the current knowledge on fumonisins in aquaculture. Here is a summary of the research on fumonisins in different aquaculture species....

Science & Solutions No. 62 - Aquaculture

In this issue: Current Knowledge about Fumonisins in Aquaculture; Why You Should Use a Combination of Beneficial Bacteria in Aquaculture; A Summary of the Research on Fumonisins in Aquaculture


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net