Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/sk/o-nas/udrzatelnost/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Udržateľnosť

Ako spoločnosť, ktorá sa venuje najmä živým organizmom a napĺňaniu základných ľudských potravinových potrieb, musíme zohľadniť udržateľné prístupy k zdraviu, zabezpečovaniu a bezpečnosti potravín a životnému prostrediu.

Zelená výroba

Spolu s implementáciou a certifikáciou enviromentálneho systému riadenia Opens external link in new windowISO 14001, BIOMIN vykonal kompletnú analýzu životného cyklu produktov (Opens external link in new windowISO 14040 a Opens external link in new windowISO 14044) pre stanovenie množstva environmentálnych vplyvov súvisiacich so životným cyklom všetkých produktov. Takto BIOMIN určí a kvantifikuje vplyv výroby na životné prostredie a porovná ho s účinkami produktov BIOMIN na úžitkovosť zvierat a so znížením emisií CO2.

ISO 14001 Certified

Sustainability at BIOMIN and ERBER Group

Obnoviteľná energia v podnikaní

Spoločnosť BIOMIN pri svojich každodenných obchodných aktivitách rieši svoj vplyv na životné prostredie investíciami do obnoviteľných zdrojov energie. Kancelárske budovy a výrobné závody sú vybavené solárnymi panelmi, lepšími izolačnými technológiami a schopnosťou využívať biopalivo z bagasy na vykurovanie a výrobu energie. Viac ako 90% energetického dopytu je teda pokrytých z obnoviteľných zdrojov energie.

V novom závode vo Vietname sú strechy kancelárskych budov pokryté trávnikmi a múry tohto nového zariadenia sú vyrobené z autoklávových prevzdušnených betónových blokov, ktoré sú energeticky úsporné. Solárne panely poskytujú 30% energie, ktorú závod potrebuje na svoju prevádzku.

Nové sídlo spoločnosti BIOMIN, ktoré sa má dokončiť v roku 2015, bude mať zateplený plášť, vykurovanie a chladenie pomocou podzemnej vody, a vetracie systémy, ktoré zahŕňajú obnovu tepla, ako aj fotovoltaickú energiu. Sídlo ERBER GROUP je prvou budovou v Rakúsku ktorá získala platinový certifikát LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design, Vodcovstvo v Energetickom a Enviromentálnom Dizajne) od US Green Building Council.

Závod BIOMIN-u vo Vietname
Campus SKUPINY ERBER – nové sídlo BIOMIN-u

Výživa kvalitnými krmivami

Optimalizácia používania krmiva a zlepšenie úžitkovosti zvierat sú spojené so znížením emisií skleníkových plynov z chovu dobytka. Doplnkové krmivá BIOMIN sú navrhnuté tak, aby zlepšili konverziu krmiva a výrazne znížili emisie CO2 pri chove hospodárskych zvierat.

Porovnávacie štúdie preukázali, že 1 tona CO2 vypustená pri výrobe produktov BIOMIN prinesie ekvivalentné zníženie emisií CO2 až do 128 ton pri chove brojlerov. Okrem pozitívnych vplyvov na konverziu krmiva a prírastky na hmotnosti, preukázali skúšky, že zahrnutie fytogénneho doplnkového krmiva s enkapsulovanou matricou (na trhu dostupný ako Biomin® P.E.P. MGE) do krmiva prispieva k značnému zníženiu emisií čpavku pri chove ošípaných tak, že znižuje úroveň fermentačných produktov a zlepšuje stráviteľnosť proteínov.

Vplyv Digestaromu® na emisie čpavku pri chove jatočných ošípaných
Vplyv Digestaromu® na emisie čpavku pri chove jatočných ošípaných

Nutrieconomics

Koncepcia BIOMIN-u NutriEconomics® spája výživu, ekonomiku a životné prostredie. Spojenie týchto troch ideálov v rámci NutriEconomics® predstavuje udržateľnú živočíšnu výrobu, ktorá je cenovo efektívna a citlivá k životnému prostrediu.

NutriEconomics®


Novinky

BIOMIN Global Mycotoxin Survey Highlights

1 March 2019 – Mycotoxin-related threats to the health and performance of farm animals continue to pose a challenge to the industry, according to the recently released results from the 2018 BIOMIN...

Médiá

BIOMIN Announces Positive EFSA Opinion for Digestarom® DC as Zootechnical Additive for Weaned Piglets

Leading animal nutrition firm BIOMIN has reached a key step in the EU registration of its next-generation phytogenic feed additive, Digestarom® DC, as a zootechnical feed additive.

PERSPECTIVES: The Global Mycotoxin Threat and What to Bear in Mind

Climate change and ever-changing extreme weather conditions continue to pose threats to feed safety as well as animal performance and health, notably under the form of the omnipresent mycotoxin...

BIOMIN Announces Opening of Christian Doppler Laboratory for Innovative Intestinal Health Concepts in Livestock

Vienna / Getzersdorf 22 March 2019 – Global animal nutrition firm BIOMIN has announced the official opening of a new research lab to sustainably strengthen and improve the gut health of livestock in...

Science & Solutions No. 64 - Swine

In this issue: How to improve weaned piglet performance naturally; The effect of mycotoxins on swine fertility; Nutritional strategies to prevent postpartum dysgalactia syndrome in lactating sows


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net