Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/sk/produkty/biomin-cleangrain/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Biomin® CleanGrain liquid

Naturally ahead in feed preservation!

Biomin® Clean Grain liquid je jedinečnou zmesou aktívnych látok, ktoré slúžia na konzerváciu obilnín a vedľajších produktov. Vďaka svojej dobre vyváženej receptúre poskytuje Biomin® Clean Grain liquid výbornú ochranu proti znehodnoteniu, spôsobovanému plesňami, kvasinkami a baktériami počas aeróbnej a anaeróbnej konzervácie obilnín a vedľajších produktov.

Aké sú hlavné prínosy?

  • Produkt je bezpečný (nespôsobuje koróziu) a narába sa s ním jednoducho
  • Účinný proti aeróbnemu znehodnoteniu v dôsledku plesní, kvasiniek a baktérií
  • Zachováva výživnú hodnotu obilnín a vedľajších produktov
  • Je hospodárny

Využitie

Biomin® Clean Grain liquid sa môže používať na konzerváciu obilnín, krmív, siláže, sena, pivovarníckych obilnín, vlhkých liehovarských výpalkov s rozpustnými zložkami (WDGS) a na silážovanie repných rezkov.

Biomin® Clean Grain liquid, používaný na konzerváciu, pomáha minimalizovať:

  • mikrobiálnu kontamináciu;
  • rast plesní;
  • oxidačné procesy;
  • produkciu toxínov;
  • zdravotné riziká.

Máte nejaké otázky týkajúce sa tejto produktovej línie?

Niektoré tvrdenia nemusia platiť pre všetky geografické regióny. Požiadavky týkajúce sa produktov sa môžu líšiť v závislosti od požiadaviek vládnych inštitúcií.

Dostupnosť produktu sa v jednotlivých krajinách môže líšiť, pre viac informácií kontaktujte BIOMIN.Súvisiace médiá

What’s Wrong With My Herd? Part 7: Mycotoxins and mastitis

A handy diagnostic checklist of symptoms, causes and remedies.

Get More Out of Your Corn Silage with BioStabil® Mays

Corn silage is successfully grown around the world in most climates, but timely harvesting and correct ensiling procedures are required to ensure the highest quality is achieved. Adding BioStabil®...

Should We Trust Our Feed To Deliver Dairy Cow Performance?

Rising demand for milk and milk products is putting increasing pressure on each individual animal in the dairy herd. Technological and genetic advances have raised potential milk yields, but does our...


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net