Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/sk/produkty/biotronic/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Biotronic®

Riešenie pre dynamické okysľovanie

Biotronic® Top Line

Biotronic® Top line spája vybrané organické kyseliny a ich soli s fytochemikáliami a s Biomin® Permeabilizing Complex, novou permeabizujúcou látkou, pričom plne využíva jedinečný synergický efekt mechanizmu ich pôsobenia. Biomin® Permeabilizing Complex zvyšuje činnosť aktívnych zložiek (organických kyselín a fytochemikálií) a uľahčí ich vniknutie pomocou prieniku vonkajšej membrány gramnegatívnych baktérií.

Aké sú hlavné prínosy?

Mechanizmus pôsobenia Biomin® Permeabilizing Complex

Využitie

Biotronic® Top line zahŕňa:

Práškové produkty obsahujú špeciálny anorganický nosič, ktorý pracuje ako médium postupného uvoľňovania (Sequential Release Medium, SRM), čím zabezpečuje pomalé uvoľňovanie aktívnych zložiek z krmiva do gastrointestinálneho traktu.

Produkty Biotronic® nespôsobujú koróziu, sú bezpečné a ľahko sa s nimi narába, nemajú žiadne vedľajšie účinky alebo dobu vysadenia.

Máte nejaké otázky týkajúce sa tejto produktovej línie?

Niektoré tvrdenia nemusia platiť pre všetky geografické regióny. Požiadavky týkajúce sa produktov sa môžu líšiť v závislosti od požiadaviek vládnych inštitúcií.

Dostupnosť produktu sa v jednotlivých krajinách môže líšiť, pre viac informácií kontaktujte BIOMIN.Súvisiace médiá

Proving the efficacy of Biotronic® Top liquid in water sanitation

Biotronic® Top liquid reduced E. coli counts in the intestinal tract and liver, and reduced colibacilliosis lesion scores.

How to Improve Poultry Drinking Water Quality with Acidification

Without enough water, chickens are unable to reach their performance potential. However, ensuring an adequate water supply is not enough. Careful and thorough water management is necessary on a daily...

Science & Solutions No. 63 - Poultry

In this issue: How to Improve Poultry Drinking Water Quality with Acidification; 10 Tips to Control Campylobacter on Your Poultry Farm; Proving the Efficacy of Biotronic® Top Liquid in Water...

10 Tips to Control Campylobacter on Your Poultry Farm

Understand the scope and extent of the risk posed by Campylobacter in broilers, and apply these 10 tips to make improvements to food safety.

How to improve water hygiene in poultry production

Water – A critical but often forgotten resource

How to Improve Swine Herd Performance through Promoting Sow Lactation Feed Intake

Inadequate feed intake can severely limit swine herd performance. In the early lactation phase, most sows will be in some form of energy and amino acid deficit. With a reduction or deficiency of feed...

BIOMIN booth in Poultry India Expo witnesses increased footfall

The BIOMIN booth in Poultry India 2018, an international exhibition for the poultry industry, was buzzing with activity this year and continued to attract considerable footfall.

Novinky

World Mycotoxin Report: Impact 2019

Fumonisins are still abundant at high concentrations in raw commodities in recent years, according to results from the latest annual BIOMIN Mycotoxin Survey.

[WEBINAR] World Mycotoxin Report: Impact 2019

Molds that produce mycotoxins in grain and feed had a busy 2018. This year, animals and feed producers will begin to feel their impact.

What were the mycotoxin hotspots of 2018? How will mycotoxins...

Kick-Off: Project D4Dairy started

In this project, BIOMIN performs an extensive mycotoxin survey in Austrian dairy farms with feed components being analysed for more than 400 fungal metabolites. By matching mycotoxin occurrence with...


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net