Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/sk/produkty/biotronic/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Biotronic®

Riešenie pre dynamické okysľovanie

Biotronic® Top Line

Biotronic® Top line spája vybrané organické kyseliny a ich soli s fytochemikáliami a s Biomin® Permeabilizing Complex, novou permeabizujúcou látkou, pričom plne využíva jedinečný synergický efekt mechanizmu ich pôsobenia. Biomin® Permeabilizing Complex zvyšuje činnosť aktívnych zložiek (organických kyselín a fytochemikálií) a uľahčí ich vniknutie pomocou prieniku vonkajšej membrány gramnegatívnych baktérií.

Aké sú hlavné prínosy?

Mechanizmus pôsobenia Biomin® Permeabilizing Complex

Využitie

Biotronic® Top line zahŕňa:

Práškové produkty obsahujú špeciálny anorganický nosič, ktorý pracuje ako médium postupného uvoľňovania (Sequential Release Medium, SRM), čím zabezpečuje pomalé uvoľňovanie aktívnych zložiek z krmiva do gastrointestinálneho traktu.

Produkty Biotronic® nespôsobujú koróziu, sú bezpečné a ľahko sa s nimi narába, nemajú žiadne vedľajšie účinky alebo dobu vysadenia.

Máte nejaké otázky týkajúce sa tejto produktovej línie?

Niektoré tvrdenia nemusia platiť pre všetky geografické regióny. Požiadavky týkajúce sa produktov sa môžu líšiť v závislosti od požiadaviek vládnych inštitúcií.

Dostupnosť produktu sa v jednotlivých krajinách môže líšiť, pre viac informácií kontaktujte BIOMIN.Súvisiace médiá

Monitoring Pond Water Quality to Improve Production

The proper management of pond water quality plays a significant role for the success of aquaculture operations, writes Elisabeth Mayer, BIOMIN.

Biosecurity on Swine Farms in 4 Steps and ASF Precaution Tips

Prevention is the best medicine. Biosecurity is all about keeping pathogens out of the farm (external biosecurity), and stopping shedding of what is already present inside the farm (internal...

Science & Solutions No. 64 - Swine

In this issue: How to improve weaned piglet performance naturally; The effect of mycotoxins on swine fertility; Nutritional strategies to prevent postpartum dysgalactia syndrome in lactating sows

How to Improve Weaned Piglet Performance Naturally with Organic Acids and Phytogenic Feed Additives

Piglets are especially susceptible to infectious diseases because of their immature immune systems, and piglet health must to be protected to ensure the future success of the herd. When added to the...

Nutritional Strategies to Prevent Postpartum Dysgalactia Syndrome in Lactating Sows

Postpartum dysgalactia syndrome (PDS) in lactating sows is very costly, as it prevents the newborn piglet getting the vital early nutrition it needs to survive and thrive. Phytogenic feed additives...

BIOMIN exhibits strong presence at Kolkata Poultry Expo

By consecutively recording its presence at Kolkata International Poultry Expo for the fourth straight year, BIOMIN became a pioneer to accord importance to east region in India and reiterated its...

Novinky


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net