Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/sk/produkty/mycofix/?cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8&tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar

Mycofix®

Riešenie pre manažment rizika mykotoxínov

Produktová línia Mycofix® predstavuje špeciálne vyvinuté doplnkové krmivá, ktoré chránia zdravie zvierat tak, že deaktivujú mykotoxíny, ktoré sa nachádzajú v kontaminovanom krmive. Mycofix® je vhodný na používanie v krmivách pre hydinu, ošípané a prežúvavce, ako aj v krmivách pre ryby a krevety.

Mykotoxíny – Všadeprítomný problém

Existencia stoviek mykotoxínov s rôznymi frekvenciami a vzorcami výskytu, ako aj synergistické efekty vznikajúce v dôsledku koexistencie viac ako jedného mykotoxínu v ktorejkoľvek zo získaných vzoriek, zdôrazňuje potrebu kreatívnych a cielených riešení pri stratégií pôsobenia proti mykotoxínom.

Čo sa skrýva za produktom Mycofix®

Kľúčom k efektívnosti je trojfázová stratégia kontroly mykotoxínov:

Biotransformácia

Špecifické enzýmy, ktoré poskytujú patentované biologické zložky v produktovej línii Mycofix®, eliminujú toxicitu trichotocénov, zearalenónov, ochratoxínu A a fumonizínov pomocou zmeny ich molekulárnej štruktúry. Táto biotransformácia vedie k vzniku netoxických, ekologicky bezpečných metabolitov.

Adsorpcia

Adsorbovateľné mykotoxíny, akými sú alfatoxíny a námeľové alkaloidy, sú v gastrointestinálnom trakte zvierat selektívne naviazané a znehybnené prvotriednou zmesou minerálov v produktovej línii Mycofix®. Táto adsorpcia významne znižuje bio-dostupnosť toxínov.

Vďaka starostlivému výberu adsorbentov spoločnosti BIOMIN, produktová línia Mycofix®

  • zabezpečuje maximálne viazanie mykotoxínov pri nízkej miere inklúzie;
  • dokonca ani pri najvyšších odporúčaných dávkach neodstraňuje z potravy základné živiny, vitamíny alebo minerály.

Bio ochrana

Bio ochrana zabezpečuje ochranu proti hepatitíde a ochranu imunity, ktorá pôsobí proti negatívnym vplyvom spôsobeným mykotoxínmi, a to prostredníctvom vedecky overenej zmesi starostlivo vybraných rastlinných výťažkov a výťažkov z rias.

Oprávnenie v rámci EÚ

EÚ registrácia produktov zneškodňujúcich mykotoxíny nepredstavuje len právny rámec pre oficiálne požiadavky týkajúce sa mykotoxínov. Predstavuje tiež detailné zhodnotenie s vysokými kritériami na účinnosť a bezpečnosť produktov.

Vďaka svoju dlhoročnému zameraniu na výskum mykotoxínov, spoločnosť BIOMIN úspešne získala oprávnenie EÚ pre Biomin® BBSH 797, FUMzyme® a špecifický bentonit Mycofix® Secure – súčasť produktovej línie Mycofix®. Tieto tri zložky sú zatiaľ jedinými produktmi, ktoré prešli kompletným procesom registrácie a úspešne získali konečné oprávnenie.

Účinky mykotoxínov

Máte nejaké otázky týkajúce sa tejto produktovej línie?

Niektoré tvrdenia nemusia platiť pre všetky geografické regióny. Požiadavky týkajúce sa produktov sa môžu líšiť v závislosti od požiadaviek vládnych inštitúcií.

Dostupnosť produktu sa v jednotlivých krajinách môže líšiť, pre viac informácií kontaktujte BIOMIN.Mycofix® App

Novinky

Súvisiace médiá

Science & Solutions No. 61 - Ruminants

In this issue: Ensure Pre-Weaned Calf Health by Focusing on These 5 Key Areas; Keeping Aflatoxin Out of Milk; What is Wrong With My Herd? Part 8: Sub-acute ruminal acidosis (SARA)

Ensure Pre-Weaned Calf Health by Focusing on These 5 Key Areas

Raising healthy calves is crucial to the success of a dairy operation as heifers are the future of the milking herd. As calves do not directly contribute to the output of the farm, it is tempting to...

BIOMIN World Mycotoxin Survey Q3 2018

The new Mycotoxin Survey Report for January - September 2018 confirms that mycotoxin levels remain a concern to animal production worldwide.

What is a Mycotoxin Binder?

Michele Muccio (Product Manager - Competence Center Mycotoxins, BIOMIN) explains how mycotoxin binders work, how effective they are and how to achieve absolute protection.


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net