Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/sk/produkty/mycofix/?cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8&tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar

Mycofix®

Riešenie pre manažment rizika mykotoxínov

Produktová línia Mycofix® predstavuje špeciálne vyvinuté doplnkové krmivá, ktoré chránia zdravie zvierat tak, že deaktivujú mykotoxíny, ktoré sa nachádzajú v kontaminovanom krmive. Mycofix® je vhodný na používanie v krmivách pre hydinu, ošípané a prežúvavce, ako aj v krmivách pre ryby a krevety.

Mykotoxíny – Všadeprítomný problém

Existencia stoviek mykotoxínov s rôznymi frekvenciami a vzorcami výskytu, ako aj synergistické efekty vznikajúce v dôsledku koexistencie viac ako jedného mykotoxínu v ktorejkoľvek zo získaných vzoriek, zdôrazňuje potrebu kreatívnych a cielených riešení pri stratégií pôsobenia proti mykotoxínom.

Čo sa skrýva za produktom Mycofix®

Kľúčom k efektívnosti je trojfázová stratégia kontroly mykotoxínov:

Biotransformácia

Špecifické enzýmy, ktoré poskytujú patentované biologické zložky v produktovej línii Mycofix®, eliminujú toxicitu trichotocénov, zearalenónov, ochratoxínu A a fumonizínov pomocou zmeny ich molekulárnej štruktúry. Táto biotransformácia vedie k vzniku netoxických, ekologicky bezpečných metabolitov.

Adsorpcia

Adsorbovateľné mykotoxíny, akými sú alfatoxíny a námeľové alkaloidy, sú v gastrointestinálnom trakte zvierat selektívne naviazané a znehybnené prvotriednou zmesou minerálov v produktovej línii Mycofix®. Táto adsorpcia významne znižuje bio-dostupnosť toxínov.

Vďaka starostlivému výberu adsorbentov spoločnosti BIOMIN, produktová línia Mycofix®

  • zabezpečuje maximálne viazanie mykotoxínov pri nízkej miere inklúzie;
  • dokonca ani pri najvyšších odporúčaných dávkach neodstraňuje z potravy základné živiny, vitamíny alebo minerály.

Bio ochrana

Bio ochrana zabezpečuje ochranu proti hepatitíde a ochranu imunity, ktorá pôsobí proti negatívnym vplyvom spôsobeným mykotoxínmi, a to prostredníctvom vedecky overenej zmesi starostlivo vybraných rastlinných výťažkov a výťažkov z rias.

Oprávnenie v rámci EÚ

EÚ registrácia produktov zneškodňujúcich mykotoxíny nepredstavuje len právny rámec pre oficiálne požiadavky týkajúce sa mykotoxínov. Predstavuje tiež detailné zhodnotenie s vysokými kritériami na účinnosť a bezpečnosť produktov.

Vďaka svoju dlhoročnému zameraniu na výskum mykotoxínov, spoločnosť BIOMIN úspešne získala oprávnenie EÚ pre Biomin® BBSH 797, FUMzyme® a špecifický bentonit Mycofix® Secure – súčasť produktovej línie Mycofix®. Tieto tri zložky sú zatiaľ jedinými produktmi, ktoré prešli kompletným procesom registrácie a úspešne získali konečné oprávnenie.

Účinky mykotoxínov

Máte nejaké otázky týkajúce sa tejto produktovej línie?

Niektoré tvrdenia nemusia platiť pre všetky geografické regióny. Požiadavky týkajúce sa produktov sa môžu líšiť v závislosti od požiadaviek vládnych inštitúcií.

Dostupnosť produktu sa v jednotlivých krajinách môže líšiť, pre viac informácií kontaktujte BIOMIN.Mycofix® App

Novinky

Súvisiace médiá

BIOMIN Takes Mycotoxin Academy to More Regions in India

Following the success of the first edition of Mycotoxin Academy concept in India in July, BIOMIN in association with its supply chain partners extended the success streak to four more locations in...

Science & Solutions No. 59 - Poultry

In this issue: Natural growth promotion in broilers vs. an antibiotic growth promoter; 5 tips to increase profits from cage-free egg production; Reducing the impact of heat stress using synbiotics

BIOMIN Launches Spectrum Top 50® Advanced Mycotoxin Detection Service

The new LC-MS/MS method for multi-mycotoxin analysis can determine over 50 different mycotoxins and metabolites in a single run, making it the most advanced mycotoxin detection commercially available....


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net