Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/sk/produkty/mycofix/?cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8&tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar

Mycofix®

Riešenie pre manažment rizika mykotoxínov

Produktová línia Mycofix® predstavuje špeciálne vyvinuté doplnkové krmivá, ktoré chránia zdravie zvierat tak, že deaktivujú mykotoxíny, ktoré sa nachádzajú v kontaminovanom krmive. Mycofix® je vhodný na používanie v krmivách pre hydinu, ošípané a prežúvavce, ako aj v krmivách pre ryby a krevety.

Mykotoxíny – Všadeprítomný problém

Existencia stoviek mykotoxínov s rôznymi frekvenciami a vzorcami výskytu, ako aj synergistické efekty vznikajúce v dôsledku koexistencie viac ako jedného mykotoxínu v ktorejkoľvek zo získaných vzoriek, zdôrazňuje potrebu kreatívnych a cielených riešení pri stratégií pôsobenia proti mykotoxínom.

Čo sa skrýva za produktom Mycofix®

Kľúčom k efektívnosti je trojfázová stratégia kontroly mykotoxínov:

Biotransformácia

Špecifické enzýmy, ktoré poskytujú patentované biologické zložky v produktovej línii Mycofix®, eliminujú toxicitu trichotocénov, zearalenónov, ochratoxínu A a fumonizínov pomocou zmeny ich molekulárnej štruktúry. Táto biotransformácia vedie k vzniku netoxických, ekologicky bezpečných metabolitov.

Adsorpcia

Adsorbovateľné mykotoxíny, akými sú alfatoxíny a námeľové alkaloidy, sú v gastrointestinálnom trakte zvierat selektívne naviazané a znehybnené prvotriednou zmesou minerálov v produktovej línii Mycofix®. Táto adsorpcia významne znižuje bio-dostupnosť toxínov.

Vďaka starostlivému výberu adsorbentov spoločnosti BIOMIN, produktová línia Mycofix®

  • zabezpečuje maximálne viazanie mykotoxínov pri nízkej miere inklúzie;
  • dokonca ani pri najvyšších odporúčaných dávkach neodstraňuje z potravy základné živiny, vitamíny alebo minerály.

Bio ochrana

Bio ochrana zabezpečuje ochranu proti hepatitíde a ochranu imunity, ktorá pôsobí proti negatívnym vplyvom spôsobeným mykotoxínmi, a to prostredníctvom vedecky overenej zmesi starostlivo vybraných rastlinných výťažkov a výťažkov z rias.

Oprávnenie v rámci EÚ

EÚ registrácia produktov zneškodňujúcich mykotoxíny nepredstavuje len právny rámec pre oficiálne požiadavky týkajúce sa mykotoxínov. Predstavuje tiež detailné zhodnotenie s vysokými kritériami na účinnosť a bezpečnosť produktov.

Vďaka svoju dlhoročnému zameraniu na výskum mykotoxínov, spoločnosť BIOMIN úspešne získala oprávnenie EÚ pre Biomin® BBSH 797, FUMzyme® a špecifický bentonit Mycofix® Secure – súčasť produktovej línie Mycofix®. Tieto tri zložky sú zatiaľ jedinými produktmi, ktoré prešli kompletným procesom registrácie a úspešne získali konečné oprávnenie.

Účinky mykotoxínov

Máte nejaké otázky týkajúce sa tejto produktovej línie?

Niektoré tvrdenia nemusia platiť pre všetky geografické regióny. Požiadavky týkajúce sa produktov sa môžu líšiť v závislosti od požiadaviek vládnych inštitúcií.

Dostupnosť produktu sa v jednotlivých krajinách môže líšiť, pre viac informácií kontaktujte BIOMIN.Mycofix® App

Novinky

Súvisiace médiá

PERSPECTIVES: The Global Mycotoxin Threat and What to Bear in Mind

Climate change and ever-changing extreme weather conditions continue to pose threats to feed safety as well as animal performance and health, notably under the form of the omnipresent mycotoxin...

Science & Solutions No. 64 - Swine

In this issue: How to improve weaned piglet performance naturally; The effect of mycotoxins on swine fertility; Nutritional strategies to prevent postpartum dysgalactia syndrome in lactating sows

The Effect of Mycotoxins on Swine Fertility

Mycotoxins are found in most raw materials worldwide. The annual BIOMIN Mycotoxin Survey indicates an increasing incidence of co-contamination, where more than one mycotoxin is found in each sample....


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net