Zum Inhalt
Zur Hauptnavigation

เราทำอะไร

เราใช้พลังของวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนสุขภาพและประสิทธิภาพของสัตว์ โดยการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา ส่งมอบผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ยั่งยืนและสร้างผลกำไรให้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และปศุสัตว์ ก้าวไปข้างหน้าด้วยธรรมชาติ #NaturallyAhead

เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา

สูตรสำเร็จของเรา

กลุ่มสูตรสำเร็จสำหรับการให้อาหาร

โภชนาการขั้นสูงเพื่อส่งเสริมสัตว์ของคุณในทุกระยะ ประกอบด้วย พรีมิกซ์ แร่ธาตุ และสารเสริมอาหารพิเศษอื่นๆ

ร่วมงานกับไบโอมิน

สำหรับเราการ 'ทิ้งรอยเท้า' หมายถึง การมีส่วนร่วมอย่างมากต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์

รายงานการสำรวมสารพิษจากเชื้อราของไบโอมิน

การเก็บและสะสมข้อมูลที่ยาวนานและครอบคลุมที่สุดเกี่ยวกับอุบัติการณ์ของสารพิษจากเชื้อรา

รับข้อมูลเชิงลึกทันที