Zum Inhalt
Zur Hauptnavigation

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับมนุษย์ โลก และผลตอบแทน

การตอบสนองต่อความต้องการอาหารโลกด้วย เนื้อสัตว์ ไข่ และผลิตภัณฑ์จากนมที่ปลอดภัยและราคาไม่แพงนั้น จำเป็นต้องอาศัยแนวทางการเกษตรที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อผู้คนบนโลกและผลกำไรของผู้ผลิต

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1983 ไบโอมิน ใช้วิธีธรรมชาติในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวสัตว์ ผู้ผลิต และสิ่งแวดล้อม

วงจรความเจริญทางเศรษฐกิจที่เกิดจากยุทธศาสตร์การเกษตรที่ยั่งยืน

วัฏจักแห่งความรุ่งเรืองของการเกษตรที่ยั่งยืน

ธุรกิจที่ยั่งยืน

ไบโอมิน เป็นส่วนหนึ่งของเออร์เบอร์กรุ๊ป ซึ่งมุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนโดยตั้งเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2023

อาคารสำนักงานและโรงงานผลิตได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เทคโนโลยีฉนวนกันความร้อนที่ดียิ่งขึ้น และความสามารถในการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจากชานอ้อยเพื่อสร้างความร้อนและพลังงาน ผลที่ได้คือเราสามารถใช้พลังงานทดแทนได้มากกว่า 90% ของความต้องการพลังงานทั้งหมด

สำนักงานใหญ่ของไบโอมิน ที่เออร์เบอร์แคมปัส ได้ติดตั้งฉนวนกันความร้อนรอบอาคาร มีระบบทำน้ำร้อนและน้ำเย็นจากใต้ดิน ระบบระบายอากาศที่สามารถนำความร้อนกลับมาใช้ได้ใหม่ และการใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งนับเป็นอาคารแห่งแรกในออสเตรียที่ได้รับการรับรองความเป็นผู้นำด้านการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม (LEED : Leadership in Energy and Environmental Design) ระดับแพลตตินัม ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินอาคารเขียว จากองค์กรสภาอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา (US Green Building Council)

นอกเหนือจากการดำเนินการและการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 แล้ว ไบโอมินยังได้ทำการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตอย่างเต็มรูปแบบ (ISO 14040 และ ISO 14044) เพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของทุกผลิตภัณฑ์

ISO 14040
ISO 14001
ไบโอมิน เป็นบริษัทสารเสริมอาหารสัตว์รายแรกของโลก ที่ได้รับการรับรองอย่างสมบูรณ์ภายใต้การประเมินวัฏจักรชีวิตของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาในปี 2011

สูตรสำเร็จที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิต

การมีส่วนร่วมที่สำคัญของไบโอมินต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือการประยุกต์ใช้สูตรสำเร็จของเราในอาหารสัตว์ น้ำ และการปศุสัตว์ ซึ่งส่งผลให้สุขภาพและประสิทธิภาพของตัวสัตว์ดีขึ้น

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจากการประยุกต์ใช้สูตรสำเร็จของไบโอมิน ส่งผลให้มีการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาหารมีความปลอดภัยมากขึ้น ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ และได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

ทีมขายและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเราสามารถให้การสนับสนุนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก ในการนำสูตรสำเร็จที่เหมาะสมและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า เป็นผู้มีความรู้และทักษะความสามารถในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพันธมิตรระยะยาวเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีให้กับลูกค้า

การลดก๊าซคาร์บอน

ผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารสัตว์ของไบโอมิน ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงอัตราการแลกเนื้อ (FCR) และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในภาคการผลิตปศุสัตว์ได้อย่างมีนัยสำคัญ

จากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่า CO2 ที่ถูกปล่อยออกมา 1 ตันจากการผลิต ผลิตภัณฑ์ไดเจสตารอม จะลดการปล่อย CO2 เทียบเท่าได้ถึง 128 ตันในการผลิตไก่เนื้อ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ตันจากการผลิต ผลิตภัณฑ์ไดเจสตารอม ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 128 ตัน
ลดปริมาณแอมโมเนีย

การลดปริมาณแอมโมเนีย

จากการทดลองภาคสนามได้พิสูจน์แล้วว่าการเสริม ไดเจสตารอม ในอาหารสัตว์ ช่วยลดอัตราการแลกเนื้อ ช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวเฉลี่ยต่อวัน และช่วยลดการปล่อยแอมโมเนียในสุกรรุ่นและสุกรขุนได้อย่างมีนัยสำคัญ

ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ

การใช้สูตรสำเร็จจากธรรมชาติเพื่อส่งเสริมสุขภาพสัตว์ เป็นหัวใจสำคัญของภารกิจของเราตั้งแต่วันแรก

ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ

การใช้ยาปฏิชีวนะทำให้เกิดแรงกดดันต่อประชากรแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดจนอาจนำไปสู่อัตราการดื้อยาปฏิชีวนะที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะ

ในปี 2018 ไบโอมิน มุ่งมั่นที่จะขยายการลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จำเป็นในสูตรสำเร็จอาหารสัตว์ในภาคการเกษตรทั่วโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AMR Challenge

ศูนย์วิจัยไบโอมิน ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์จำนวนมาก เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำ และเพื่อจำกัดหรือลดอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะในฟาร์ม ไบโอมิน จะยังคงสนับสนุนโครงการริเริ่มนี้ผ่านการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมควบคู่กับการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคสำหรับพันธมิตรทางการค้า
Dr. Eva Maria Binder - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหาร

ความมุ่งมั่นทางสังคม

ไบโอมิน และ เออร์เบอร์กรุ๊ป มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนผ่านโครงการช่วยเหลือสังคมทั่วโลก โครงการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงน้ำสะอาด การพัฒนาการเกษตร สวัสดิการเด็ก ผลกระทบด้านลบจากความรุนแรง เงื่อนไขผู้ลี้ภัย การบรรเทาสาธารณภัยและอื่นๆ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความมุ่งมั่นทางสังคม ของเรา