ขับเคลื่อนสู่อนาคตทางเศรษฐกิจด้านแหล่งอาหารโปรตีนในภูมิภาคเอเชีย

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีประชากรมากกว่า 4.5 พันล้านคน คิดเป็นเกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก และ คาดการณ์ว่าจะมีประชากรมากกว่า 5 พันล้านคนในปี พ. ศ. 2593 เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลาย โดยมี 7 ใน 10 ของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก และบางประเทศมีลักษณะเป็นเกาะที่เล็กที่สุดในโลก

การผลิตอาหารให้กับประชากรที่เพิ่มขึ้น จึงต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ อุตสาหกรรมโปรตีนเอง ก็จำเป็นต้องขยับตามความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคปัจจุบันมีความสนใจและตระหนักถึงวิธีการที่ใช้ในการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมมากขึ้นกว่าเดิม

"เราจะผลิตอาหารให้กับประชากรมากกว่าครึ่งของประชากรโลกที่อยู่ในภูมิภาคนี้ ในขณะที่ทรัพยากรมีอยู่จำกัดได้อย่างไร เช่น ความพร้อมของที่ดินทำกิน การดำรงชีวิต" และที่สำคัญยิ่งกว่าคือ "เราจะผลิตอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพสูง ในราคาที่เหมาะสม เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้ประชากรมีสุขภาพที่ดีและมีความยั่งยืนได้อย่างไร" มาร์ค เกนเนเมนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทไบโอมิน ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค กล่าว

เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญสามท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านโภชนศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชีย ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (Asia Nutrition Forum in October 2017) เพื่อแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมปศุสัตว์: แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการผลิตสัตว์โดยปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะในภูมิภาคเอเชีย

Dr. Theo A. Niewold

การผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์ สามารถทำได้โดยปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะ

"อาหารโปรตีนที่มีประสิทธิภาพมักจะมาจากการผลิตที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านจุลชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการ " กล่าวโดย ดร.ธีโอ เอ. นีโวล์ด ศาสตราจารย์ด้านโภชนาการและสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยลูเวน ประเทศเบลเยี่ยม และเป็นวิทยากรผู้นำเสนอประเด็นสำคัญในการประชุมวิชาการด้านโภชนศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชีย

เราสามารถแสดงให้เห็นว่า สามารถคงประสิทธิภาพของอาหารโปรตีนไว้ได้โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ โดยเลือกใช้สารประกอบที่มีประสิทธิภาพในการลดการอักเสบร่วมกับกลยุทธ์การให้อาหาร วิธีการนี้จะช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ในขณะเดียวกันก็ช่วยประหยัดทรัพยากรโปรตีนอันมีค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาวะที่มีการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ " ดร. นีโวล์ด กล่าวเสริม 

การแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตไก่เนื้อยุคใหม่

Dr. Robert F. Wideman

ไก่ เป็นหนึ่งในโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่หาได้ง่ายที่สุดและราคาไม่แพง จึงเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่เข้าถึงได้สำหรับมนุษย์ การใช้โปรแกรมการเลี้ยงที่ปลอดจากการใช้ยาปฏิชีวนะในการผลิตไก่เนื้อยุคใหม่ อาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เนื่องจากผู้ผลิตมักจะถูกท้าทายด้วยปัญหาต่างๆ รวมถึงปัญหาประสิทธิภาพการผลิต ความสม่ำเสมอของฝูง และอุบัติการณ์การของโรค

จากสถานการณ์ทั่วโลก สัตว์ปีกมีแนวโน้มของการเกิดภาวะขากะเผลกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะไปลดผลกำไรและประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ปีก รวมถึงอัตราการตายของฝูงที่เพิ่มขึ้น อัตราการแลกเนื้อแย่ลง น้ำหนักและความสม่ำเสมอของฝูงต่ำลง

“การติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะขากะเผลกในสัตว์ปีก กระดูกที่มีการติดเชื้อในไก่เนื้อ ไก่งวง และเป็ด จะส่งผลเสียต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของอาหาร " ดร. โรเบิร์ต เอฟ. ไวด์แมน จูเนียร์ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์แห่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกแห่งมหาวิทยาลัยอาร์คันซอ ฟาเยตต์วิลล์ เออาร์ ประเทศสหรัฐอเมริการ กล่าว “งานวิจัยของเรา แสดงให้เห็นว่าโปรไบโอติก สามารถช่วยป้องกันแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคจากผนังลำไส้ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระดูกได้ ดังนั้นจึงช่วยลดการเกิดภาวะขากะเผลกและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ ดร.ไวด์แมน อธิบายเพิ่มเติม

Dr. Daniel Petriขับเคลื่อนประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ โดยการส่งเสริมสุขภาพของระบบทางเดินอาหาร

“เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านโภชนาการสัตว์ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา“ ดร.ดาเนียล เปตรี ผู้อำนวยการทั่วโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์จุลชีพ บริษัทไบโอมิน กล่าว “การจัดการด้านการให้อาหาร ได้รับการพัฒนาจนถึงสามารถตอบสนองความต้องการด้านโภชนะของสัตว์ และยังรวมถึงตอบสนองความต้องการด้านส่งเสริมสุขภาพระบบทางเดินอาหารแล้ว ปัจจุบัน ความรู้ด้านสุขภาพระบบทางเดินอาหาร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ ได้มีการขยายตัวอย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆ”

 

 

 

การประชุมวิชาการด้านโภชนศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชีย จะเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรมได้สำรวจปัจจัยต่างๆที่ขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจด้านแหล่งอาหารโปรตีนในภูมิภาคเอเชีย โดยมุ่งเน้นการเพิ่มขึ้นของแนวโน้มการผลิตสัตว์ที่ปลอดจากการใช้ยาปฏิชีวนะในภูมิภาคเอเชีย

การประชุมวิชาการด้านโภชนศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชีย เป็นงานที่จำกัดเฉพาะผู้ได้รับเชิญเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงสถานที่ โปรแกรมการจัดงานแ ละรายละเอียดของผู้บรรยาย สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://anf.biomin.net.