การควบคุมแบคทีเรียแกรมลบ

การเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียแกรมลบในลำไส้สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วง ส่งผลให้วัสดุรองพื้นเปียกและเกิดการอักเสบในลำไส้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งในส่วนของอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารในไก่เนื้อ นอกจากนี้ยังส่งผลสูญเสียในการผลิตไข่เพื่อขาย และในส่วนของพ่อแม่พันธุ์เนื่องจากการเพิ่มจำนวนของไข่ที่สกปรกด้วย

ปัญหาที่เกี่ยวกับแบคทีเรียแกรมลบในฟาร์ม ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการจัดการฟาร์มที่ไม่ถูกต้องและการระบายอากาศไม่ดี ซึ่งเพิ่มความชื้นในโรงเรือนและทำให้เกิดปัญหาวัสดุรองพื้นเปียกมากขึ้น คุณภาพของอาหารสัตว์และน้ำ รวมถึงส่วนผสมอาหารสัตว์ที่ปนเปื้อนและขาดการดูแลเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ ยังมีส่วนเสริมให้เกิดปัญหานี้

การปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพและมีเทคนิคการจัดการที่ถูกต้อง เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการลดปัญหาจากการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ ปัญหาท้องเสียในไก่ไข่และไก่พ่อแม่พันธุ์ที่นำไปสู่ปัญหาความสกปรกของเปลือกไข่ ซึ่งส่งผลเสียทางเศรษฐกิจต่อผู้เลี้ยงอย่างแท้จริง

ผลิตภัณฑ์

ไบโอโทรนิค®

ไบโอโทรนิค®

ไบโอโทรนิค® คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รวมกันของกรดอินทรีย์ กรดอนินทรีย์ และเกลือของกรดนั้น เพื่อช่วยให้อาหารและน้ำปราศจากเชื้อที่ก่อปัญหาต่อสัตว์ ช่วยลดค่าพีเอช ความสะเทินกรดของอาหาร และควบคุมเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ เช่นซาลโมเนลลา และอี.โคไล ไบโอโทรนิค® ใช้ผสมในอาหารสัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง และปลา

ข้อมูลเพิ่มเติม

มัยโคฟิกซ์®

มัยโคฟิกซ์®

มัยโคฟิกซ์® กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อช่วยปกป้องสุขภาพสัตว์ โดยการกำจัดความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารสัตว์ มัยโคฟิกซ์ใช้ผสมในอาหารสัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง ปลา และกุ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

โพลทรีย์สตาร์®

โพลทรีย์สตาร์®

โพลทรีย์สตาร์® คือผลิตภัณฑ์ที่จำเพาะต่อสัตว์ปีก ความหลากหลายของสายพันธุ์จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ทำงานร่วมกับพรีไบโอติก ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ ช่วยส่งเสริมการทำงานของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?