ภาวะการเกิดการตายของกระดูกอ่อน และการอักเสบของเซลล์กระดูกอ่อนจากแบคทีเรีย หรือ Bacterial Chondronecrosis and Osteomyelitis (BCO lameness)

ภาวะการเกิดการตายของกระดูกอ่อน และการอักเสบของเซลล์กระดูกอ่อนจากแบคทีเรีย หรือ Bacterial Chondronecrosis and Osteomyelitis (BCO lameness) มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่หัวกระดูกต้นขาและทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณนี้ สาเหตุของโรคเกิดจากการที่เชื้อโรคสามารถเคลื่อนย้ายที่จากทางเดินอาหารของสัตว์ ผ่านเข้าสู่ระบบการป้องกันของทางเดินอาหารไปสู่ข้อต่อและหัวกระดูก

จากการสำรวจทั่วโลกยืนยันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายของอาการขาเจ็บ ภาวะการเกิดการตายของกระดูกอ่อน และการอักเสบของเซลล์กระดูกอ่อนของจากแบคทีเรีย (Bacterial Chondronecrosis and Osteomyelitis) เป็นโรคที่พบได้บ่อย โดยภาวะนี้จะส่งผลกระทบต่อสัตว์ปีกที่มีอายุมาก และสัตว์ปีกที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก

ประมาณ 10-15% ของไก่เนื้อ ประสบภาวะเจ็บปวดจากอาการข้อกระดูกอักเสบ (BCO) ภาวะนี้พบครั้งแรกในสัตว์ปีกอายุน้อย โดยทรอพและคณะเมื่อปี 1993 (Thorp et al., 1993) BCO เพิ่มอัตราการตายของไก่เนื่องจากการคัดทิ้งและการคัดเลือกสายพันธุ์ และส่งผลให้น้ำหนักตัวลดลงและอัตราแลกเนื้อสูงขึ้น เนื่องจากสัตว์ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองไปกินน้ำและอาหารได้บ่อยเท่าที่ควร

สารพิษจากเชื้อราทำให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้น โดยไปทำให้ผนังลำไส้อ่อนแอลงและปล่อยให้เชื้อโรคผ่านไปสู่กระแสเลือดได้ง่ายขึ้น

การเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในทางเดินอาหาร สามารถช่วยลดการโยกย้ายของเชื้อโรคเข้าไปในกระแสเลือดได้ (โดยวิธีแย่งจับและแยกออก) การกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากที่แบคทีเรียที่มีประโยชน์ จะสามารถลดผลกระทบในภาวะนี้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์

โพลทรีย์สตาร์®

โพลทรีย์สตาร์®

โพลทรีย์สตาร์® คือผลิตภัณฑ์ที่จำเพาะต่อสัตว์ปีก ความหลากหลายของสายพันธุ์จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ทำงานร่วมกับพรีไบโอติก ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ ช่วยส่งเสริมการทำงานของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

มัยโคฟิกซ์®

มัยโคฟิกซ์®

มัยโคฟิกซ์® กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อช่วยปกป้องสุขภาพสัตว์ โดยการกำจัดความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารสัตว์ มัยโคฟิกซ์ใช้ผสมในอาหารสัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง ปลา และกุ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?