สุขภาพระบบทางเดินอาหารและการเจริญเติบโต

ปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อสุขภาพทางเดินอาหารและการเจริญเติบโตของสัตว์ปีก โครงสร้างและส่วนผสมของอาหารสัตว์มีบทบาทสำคัญในการลดประสิทธิภาพของสุขภาพทางเดินอาหาร อาทิเช่น สารต้านคุณค่าทางโภชนาการรวมทั้งสารพิษจากเชื้อราก็เป็นสาเหตุของอาการป่วยได้

คุณภาพน้ำประกอบกับโครงสร้างอาหารร่วมกันมีอิทธิพลต่อสุขภาพทางเดินอาหารและการเจริญเติบโตของสัตว์ การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในอาหารและ/หรือน้ำ สามารถสร้างความเสียหายต่อลำไส้ของสัตว์ได้ ทำให้เกิดการอักเสบในลำไส้ที่ทำให้สัตว์ต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็ลดระยะเวลาการเคลื่อนผ่านของอาหารในการย่อยในลำไส้ สารอาหารที่ได้จึงลดลง

ผลจากการที่สุขภาพทางเดินอาหารลดลงอาจทำให้เกิดอาการท้องเสีย ส่งผลให้วัสดุรองพื้นเปียก และนำให้เกิดรอยโรคที่แผ่นเท้าในไก่เนื้อและไก่งวง อีกทั้งภาวะท้องเสียที่ทำให้เปลือกไข่สกปรกและปนเปื้อน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ไข่จำนวนมากถูกปฏิเสธการซื้อ

ผลิตภัณฑ์

โพลทรีย์สตาร์®

โพลทรีย์สตาร์®

โพลทรีย์สตาร์® คือผลิตภัณฑ์ที่จำเพาะต่อสัตว์ปีก ความหลากหลายของสายพันธุ์จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ทำงานร่วมกับพรีไบโอติก ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ ช่วยส่งเสริมการทำงานของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

มัยโคฟิกซ์®

มัยโคฟิกซ์®

มัยโคฟิกซ์® กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อช่วยปกป้องสุขภาพสัตว์ โดยการกำจัดความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารสัตว์ มัยโคฟิกซ์ใช้ผสมในอาหารสัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง ปลา และกุ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไบโอมิน® เป๊ป และไดเจสตารอม®

ไบโอมิน® เป๊ป และไดเจสตารอม®

ไบโอมิน® เป๊ป และไดเจสตารอม® คือกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีความพิเศษและจำเพาะ พัฒนามาเพื่อเสริมประสิทธิภาพการย่อยอาหารและการนำเอาอาหารไปใช้ ด้วยการรวมคุณสมบัติการกระตุ้นการกินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะภายใต้ประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสม ไบโอมิน® เป๊ป และไดเจสตารอม® ใช้ผสมในอาหารสัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง ปลา และกุ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?