ศูนย์ข้อมูลความรู้ภาษา

ประเภท


ชนิด


หัวข้อ663 รายการที่พบ!

2017 BIOMIN Mycotoxin Survey Results

The latest edition of the annual survey, covering 18757 agricultural commodity samples from 72 countries with over 73000 analyses, highlights the main dangers from the most important mycotoxins in...

การเพิ่มขึ้นของฟูมินิซิน ตัวบ่งชี้ให้ทั่วโลกตระหนักถึงภัยคุกคามของสารพิษจากเชื้อรา

สารพิษจากเชื้อราฟูโมนิซิน มีการแพร่กระจายในวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์สำเร็จรูปมากขึ้น ในระดับความเข้มข้นที่สูงขึ้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา...