ศูนย์ข้อมูลความรู้ภาษา

ประเภท


ชนิด


หัวข้อ758 รายการที่พบ!

BIOMIN Mycotoxin Survey Q1 2019 Results

Global results of 22318 analyses on the occurrence of mycotoxins –including aflatoxin, zearalenone, deoxynivalenol (vomitoxin), T-2 toxin, fumonisins and Ochratoxin A— in crops such as corn (maize),...