Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/?type=98

อาชีพ

การทำงานให้กับ BIOMIN หมายถึง การทิ้ง ‘ร่องรอยอาหาร’ (foodprints) ไว้ให้แก่โลกที่ดีกว่า

ที่ BIOMIN เราควบคุมพลังแห่งวิทยาศาสตร์เพื่อสนันสนุนสุขภาพและสมรรถภาพสัตว์ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา เรามอบวิธีแก้ปัญหาแบบธรรมชาติ ยั่งยืน และให้ผลกำไรแก่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ เป็นเวลากว่า 35 ปีแล้วที่เราเป็นผู้บุกเบิกวิธีแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมเพื่อบริหารความเสี่ยงต่อสารพิษจากเชื้อรา และเพื่อสมรรถภาพที่ดี

BIOMIN เป็นส่วนหนึ่งของลิงค์สู่ภายนอกเมื่อเปิด ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังวินโดว์ใหม่ของ ERBER Group
ที่ ERBER Group เราปฏิบัติงานตามหลักวัฒนธรรมของนักบุกเบิก ของการเป็นพันธมิตรร่วมงาน และของผู้สร้างผลงานเป็นกิจวัตร สำหรับเราแล้ว ‘การทิ้งร่องรอยอาหาร’ (leaving foodprints) หมายถึงการมอบผลงานสำคัญให้แก่อุตสาหกรรมอาหารทั่วไปและอาหารสัตว์Leave your foodprint with us

คุณต้องการทราบเรื่องอาชีพการงานที่ BIOMIN และ ERBER Group เพิ่มเติมอีกใช่หรือไม่ เชิญเช็คเอาท์ที่ลิงค์ข้างท้ายนี้:สมัครที่นี่

การทำงานให้เราหมายถึง…

รางวัล

คำติชม

เรากำลังคอยรับคำติชมของคุณ:

Opens external link in new windowBIOMIN บน kununu

Opens external link in new windowBIOMIN บน glassdoor


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net