Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2403&cHash=e718ffa8564ed85279038c172e335e38&type=98

ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจด้านโภชนาการสัตว์ ไบโอมิน พัฒนาและผลิตสารเติมแต่งอาหาร และให้การบริการ เพื่อสุขภาพสัตว์ที่ดีและมีผลกำไร แนวทางการแก้ปัญหาของเราครอบคลุมถึงการจัดการความเสี่ยงของสารพิษจากเชื้อราและการทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ สำหรับสุกร สัตว์ปีก สัตว์เคี้ยวเอื้อง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณภาพหมายความว่าลูกค้าของเราสามารถที่จะซื้อสินค้า ไบโอมิน ด้วยความมั่นใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าในเวลาใดตาม การตอบสนองความต้องการของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่เราเรามุ่งมั่นเสมอมา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเออร์เบอร์ กรุ้ป เรายึดมั่นในค่านิยมขององค์กรและครอบครัวผู้ถือหุ้น ที่มุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการสร้างความร่วมมือในระยะยาวกับพันธมิตรจากทั่วโลกเพื่ออนาคตที่ดียิ่งกว่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไบโอมินมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดบ้างสามารถติดตามได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ เรารอที่จะพบกับคุณอยู่!

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาของไบโอมิน อันเป็นหัวใจของเรา เป็นแหล่งรวมนวัตกรรมที่นักวิทยาศาสตร์ของเราพัฒนาวิธีการใหม่ๆ เพื่อเป็นรากฐานในการออกแบบนวัตกรรมและวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในด้านอาหาร เราจึงต้องพิจารณาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัยของอาหาร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไบโอมิน เริ่มดำเนินกิจการครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1983 ที่คลังสินค้าให้เช่า จากจุดเล็กๆนั้น ไบโอมิน ได้พัฒนากิจการอย่างรวดเร็วจนเป็นผู้นำระดับโลกในด้านโภชนาการสัตว์

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราเชื่อว่าเบื้องหลังของแต่ละความสำเร็จ มาจากทีมงานที่มีความมุ่งมั่นและมากความสามารถ กิจกรรมต่างๆ ทั่วโลกทั้งในอเมริกา, ยุโรป, แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก ทำเราอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมืออาชีพ นอกจากความเติบโตทางธุรกิจแล้วเราเชื่อว่าการเพิ่มขีดความสามารถของทีมงานนั้นสำคัญยิ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติมข่าวสารล่าสุด

สื่อ


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net