Zum Inhalt
Zur Hauptnavigation

การวิจัยและพัฒนา

เราเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ ดังนั้นเราจึงมีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยมากกว่า 100 คน

การวิจัยของเราซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการนำไปใช้ประโยชน์ได้นั้น มุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์อันเป็นลิขสิทธิ์ของเราเองและสามารถเพิ่มผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ภาคเกษตรกรรม

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเราอยู่ในระดับแนวหน้าในหลากหลายสาขา ผ่านความร่วมมือจาก ห้องปฏิบัติการที่มีชื่อเสียง รวมทั้งสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่ได้รับการยอมรับ มากกว่า 200 แห่งทั่วโลก 

การวิจัยและพัฒนาอันเป็นจุดแข็งของไบโอมินเกิดขี้นจากห้องวิจัยในองค์กรของเราเอง และจากความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรชั้นนำทั่วโลก เป็นพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสูตรสำเร็จซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อลูกค้าของเรา

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์มากกว่า 150 เรื่องต่อปี

ชั่วโมงการวิจัยมากกว่า 200,000 ชั่วโมงต่อปี

พันธมิตรความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนามากกว่า 200 สถาบันทั่วโลก

โครงการวิจัยร่วมกับสหภาพยุโรปและหน่วยงานระดมทุนระดับชาติมากกว่า 30 โครงการ

FFoQSI, MyToolBox, MycoSafe-South, D4Dairy

~ 120 การทดลองต่อปี

วิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพมากกว่า 12,000 ตัวอย่างเป็นประจำทุกปี

เครือข่ายที่กว้างขวาง

การวิจัยและพัฒนาอันเป็นจุดแข็งของไบโอมิน ทั้งที่เกิดจากองค์กรเราเอง และจากความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรชั้นนำระดับโลก เป็นพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสูตรสำเร็จที่เป็นนวัตกรรมของเรา ทั้งนี้ก็เพื่อลูกค้าของเรา

เครือข่ายการวิจัยกว้างขวางของไบโอมิน
เครือข่ายการวิจัยกว้างขวางของไบโอมิน

ศูนย์วิจัยไบโอมิน

ศูนย์วิจัยไบโอมิน (BRC) ณ เมืองทูลน์ เป็นสถานที่ที่ทีมวิจัยของไบโอมินดำเนินการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเอนไซม์วิทยา (Enzymology) การพัฒนากระบวนการทางชีวภาพ (Bioprocess development) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี (Analytical Chemistry) การศึกษาจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร (GUTomics) ชีววิทยาของเซลล์ (Cell Biology) และสูตรวัตถุดิบออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive Ingredient Formulation)

นักวิทยาศาสตร์ของเราทำงานเพื่อพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ซึ่งมักลงลึกไปถึงระดับโมเลกุล เพื่อเป็นเครื่องมือที่วางรากฐานสำหรับการคิดค้นสิ่งใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

ไบโอเทคแคมปัส เมืองทูลน์

ที่ไบโอเทคแคมปัส เมืองทูลน์ นักวิจัยของไบโอมินร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาส่วนผสมใหม่ที่สามารถนำไปใช้ในสัตว์แขนงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในกลุ่มมีงานวิจัยและสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งรวมถึง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ IFA-Tulln จากมหาวิทยาลัยทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเวียนนาและ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ออสเตรีย

Biotech Campus Tulln
ไบโอเทคแคมปัส เมืองทูลน์

ศูนย์โภชนาการสัตว์ประยุกต์

ที่ไบโอมิน เรามีศูนย์ทดลองมากกว่าหกแห่งที่รู้จักกันในนาม ศูนย์โภชนาการสัตว์ประยุกต์ (CANs) ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยหลายแห่ง ประกอบกันเป็นเครือข่ายการวิจัยระดับโลก เพื่อส่งเสริมและทดสอบผลิตภัณฑ์ของไบโอมิน

ติดต่อเรา!

คุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราหรือไม่?