Zum Inhalt
Zur Hauptnavigation

รายงานการสำรวจสารพิษจากเชื้อราของไบโอมิน

ข้อมูลที่ถูกสะสมอย่างยาวนานและครอบคลุมที่สุดเกี่ยวกับอุบัติการณ์ของสารพิษจากเชื้อรา

รายงานการสำรวจสารพิษจากเชื้อราของไบโอมินนับว่าเป็นการทำข้อมูลที่ยาวนานและมีความครอบคลุมมากที่สุดเกี่ยวกับการเกิดสารพิษจากเชื้อรา ผลการสำรวจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุบัติการณ์ของสารพิษจากเชื้อราที่สำคัญหกชนิดในสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อการผลิตสัตว์ปศุสัตว์

รายงานการสำรวจสารพิษจากเชื้อราและการคาดการณ์ล่าสุด

ตัวบ่งชี้การเกิดสารพิษจากเชื้อราและระดับความเสี่ยง

เลือกตัวเลือกด้านล่างเพื่อรับข้อมูล

  • รายงานการเกิดสารพิษจากเชื้อราตามภูมิภาคและอนุภูมิภาค (อัพเดทเป็นประจำ)
  • ตัวบ่งชี้ระดับความเสี่ยงสำหรับสัตว์ในฟาร์ม

การสำรวจสารพิษจากเชื้อราและการปรับปรุงการทำนาย

ติดต่อเราตอนนี้!

คุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราหรือไม่?