Zum Inhalt
Zur Hauptnavigation
LC-MS / MS

สเปกตรัม 380 (Spectrum 380®)

การวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อราที่ล้ำสมัย

ไบโอมิน สเปกตรัม 380 (Biomin Spectrum 380®) การวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อราที่มีประสิทธิภาพที่สุดในเชิงพาณิชย์ สามารถทดสอบตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อตรวจหาสารพิษจากเชื้อราและอนุพันธ์ของเชื้อรามากกว่า 700 ชนิด ได้ในการทดสอบครั้งเดียว ไบโอมิน สเปกตรัม 380 เป็นบริการตรวจจับสารพิษจากเชื้อราโดยใช้ LC-MS /MS จากไบโอมิน

ไบโอมิน เปิดตัว สเปกตรัม 380 ในปี 2014 ร่วมกับมหาวิทยาลัยทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ในเมืองทูลน์ ประเทศออสเตรีย

BOKU Tulln
IFA Tulln

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ระบุสิ่งที่ปนเปื้อนในอาหารสัตว์ที่หลากหลายได้อย่างแม่นยำที่สุด
  • ตรวจจับสารพิษจากเชื้อราซ่อนรูปและสารพิษจากเชื้อราอุบัติใหม่
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์ที่ไม่สามารถตรวจพบได้โดยวิธีการทั่วไป

การตรวจหาสารพิษจากเชื้อราที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้นของสเปกตรัม 380 สามารถช่วยให้เกษตรกรและผู้ผลิตอาหารสัตว์เข้าใจในสถานการณ์ที่พวกเขาพบในพื้นที่จริงที่ไม่บ่งชัดด้วยเทคนิคดั้งเดิม

การวิเคราะห์

ไบโอมิน สเปกตรัม 380 ทดสอบตัวอย่างเพียงครั้งเดียว สามารถตรวจจับการปนเปื้อนได้พร้อมกันของ:

  • สารพิษจากเชื้อราและสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิมากกว่า 700 ชนิด รวมถึง สารพิษจากเชื้อราซ่อนรูป
  • สารกำจัดศัตรูพืชประมาณ 300 ชนิด
  • ยาสัตว์กว่า 150 ชนิด
  • ไฟโตเอสโตรเจนหลายชนิด

ผลลัพธ์

บริการตรวจวิเคราะห์ด้วยสเปกตรัม 380 ของเรา คุณจะได้รับภาพรวมทั้งหมดผ่านรายงานการวิเคราะห์ที่จัดทำโดย IFA Tulln พร้อมรายการของสารทั้งหมดที่ตรวจพบในตัวอย่างและรายงานอธิบายผลจากไบโอมิน

ผลลัพธ์จะถูกแปลความตามระดับการประเมินความเสี่ยงสำหรับสัตว์แต่ละชนิด ผลลัพธ์ทั้งหมดที่รวบรวมในระหว่างปียังถูกรวมในรายงานการสำรวจสารพิษจากเชื้อราประจำปีของไบโอมิน เพื่อช่วยให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพของวัตถุดิบอาหารสัตว์แก่ลูกค้าของเรา

อ่านเพิ่มเติม

บทความทั้งหมด

ติดต่อเราตอนนี้!

คุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราหรือไม่?