Zum Inhalt
Zur Hauptnavigation

การจัดการประสิทธิภาพของทางเดินอาหาร

กลุ่มสุขภาพทางเดินอาหาร

มอบประสิทธิภาพการทำงานชั้นยอดของทางเดินอาหาร เพื่อลดความต้องการยาปฏิชีวนะสำหรับสัตว์ในฟาร์ม

สุขภาพของทางเดินอาหารที่ดีเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับสัตว์ในฟาร์มที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระบบฟาร์มเลี้ยงสมัยใหม่

Gut Performance Management

ประสิทธิภาพของทางเดินอาหารเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จในโปรแกรมการให้อาหารสัตว์ที่ปราศจากยาปฏิชีวนะ ร่วมกับการจัดการ โภชนาการ สุขภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพ

ที่ไบโอมิน เราทุ่มเทในการพัฒนาสูตรสำเร็จที่เป็นนวัตกรรมและมีความยั่งยืน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในสัตว์ปีก สุกร สัตว์กระเพาะรวม และสัตว์น้ำ

เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำ ขณะเดียวกันก็ใช้งานได้ง่ายในฟาร์มเชิงพาณิชย์

Loading