Zum Inhalt
Zur Hauptnavigation

ไบโอมิน ไบโอสเตบิล (Biomin® BioStabil)

รักษาพลังงานในอาหารหยาบหมัก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไบโอมิน ไบโอสเตบิล เป็นส่วนผสมที่ผ่านคัดสรรมาอย่างดีของแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติก เพื่อกระบวนการหมักที่สมบูรณ์ที่สุด

Gut Performance Management

แบคทีเรียเหล่านี้ผลิตกรดแลคติกและกรดอะซิติกในอัตราส่วนที่สมดุลสำหรับส่งเสริมกระบวนการหมักที่ดีขึ้นและคงคุณภาพพืชหมักหลังเปิดใช้ให้ยาวนานขึ้น

 

 

 

 

ค่า pH ที่ลดลงอย่างรวดเร็วและผลกระทบโดยตรงจากกรดอะซิติก จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตแบคทีเรียก่อโรคที่ทำให้พืชหมักเน่าเสีย เพื่อคงคุณค่าทางโภชนาการและทำให้อาหารหยาบหมักมีความปลอดภัยมากขึ้น

ไบโอมิน ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ไบโอมิน ไบโอสเตบิล มาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ใช้ได้สำหรับการหมักพืชอาหารสัตว์หลากหลายชนิดที่มีปริมาณของวัตถุแห้งที่ต่างกัน งานวิจัยที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับไบโอมิน ไบโอสเตบิล แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลในพืชอาหารสัตว์และในสภาวะที่หลากหลาย

ไบโอมิน ไบโอสเตบิล ช่วยเพิ่มคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของพืชหมักและช่วยคงสภาพของพืชหมักไว้แม้หลังเปิดใช้

ไบโอมิน ไบโอสเตบิล ใช้งานง่าย สามารถละลายได้ดีเยี่ยม ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน และปราศจากการดัดแปลงทางพันธุกรรม (GMO-free)

คุณประโยชน์หลัก

เพื่อการหมักที่ดีขึ้น

ยืดอายุการเก็บรักษาหลังเปิดใช้ให้ยาวนานขึ้น

เพิ่มพลังงานในพืชหมัก

ช่วยเก็บรักษาโปรตีน

เพิ่มผลผลิตและกำไรจากการเลี้ยง

ไบโอมิน ไบโอสเตบิล พลัส (Biomin® BioStabil Plus)

ไบโอสเตบิล พลัส (Biomin® BioStabil Plus) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ไบโอสเตบิล มีสัดส่วนปริมาณและชนิดของแบคทีเรียโฮโมเฟอร์เมนเททีฟและเฮทเทอร์โรเฟอร์เมนเททีฟที่เหมาะสม (ตารางที่ 1) เพื่อให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการทั้งหมดรวมถึงการเก็บรักษาพลังงาน สัดส่วนนี้ประกอบไปด้วยเชื้อกลุ่มโฮโมเฟอร์เมนเททีฟที่สร้างกรดแลคติก L. plantarum DSM 19457 ที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการผลิตกรดแลคติกที่เพียงพอในการลดค่า pH ได้อย่างรวดเร็วในอาหารสัตว์ และช่วยป้องกันการสูญเสียพลังงานและโปรตีนในช่วงของการหมัก

ตารางที่ 1: คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ไบโอมิน ไบโอสเตบิล พลัส
ลักษณะเฉพาะL. plantarumL. brevisL. kefiri
pH ลดลงอย่างรวดเร็ว+++++
ประสิทธิภาพการหมักของวัตถุแห้งสูง++++ 
การผลิตกรดแลคติก++++++
การลดเชื้อกลุ่มคลอสตริเดียม+++++++
การสูญเสียวัตถุแห้งต่ำที่สุด+++++
การผลิตกรดอะซิติกและรักษาสภาพพืชหมักที่สัมผัสกับอากาศแล้ว ++++++

ไบโอมิน ไบโอสเตบิล พลัส ยังประกอบด้วย L. kefiri DSM 19455 พร้อมด้วยเชื้อกลุ่มเฮทเทอโรเฟอร์เมนเททีฟ L. brevis DSM 23231 ซึ่งสามารถผลิตกรดอะซิติกได้เพียงพอ เพื่อเพิ่มความเสถียรให้กับพืชหมักในสภาวะที่สัมผัสอากาศหลังเปิดใช้ การรวมกันของเชื้อกลุ่มโฮโมเฟอร์เมนเททีฟหนึ่งสายพันธุ์ และเฮทเทอโรเฟอร์เมนเททีฟสองสายพันธุ์นี้ ยังช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค เช่น เชื้อกลุ่มคลอสตริเดีย ยีสต์ และเชื้อราในระหว่างและหลังการหมัก ช่วยป้องกันการสูญเสียของวัตถุแห้ง พลังงาน และโปรตีนที่มีคุณค่าในพืชหมัก

หนึ่งเหตุผลที่เรามีสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่หลากหลายนั่นคือ เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าไบโอมิน ไบโอสเตบิล พลัส จะมีประสิทธิภาพในอาหารหยาบได้หลายประเภทและทนต่อข้อจำกัดต่างๆ เช่น ความชื้นและอุณหภูมิ

การใช้งาน

ไบโอมิน ไบโอสเตบิล พลัส

หญ้า อัลฟัลฟ่า และหญ้าหมักแห้ง

*ผลิตภัณฑ์ไบโอมิน ไบโอสเตบิล ทำงานได้ดีที่สุดร่วมกับการจัดการไซโลที่ดี

ข้อความบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ในบางภูมิภาค การอ้างสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของรัฐบาล ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดติดต่อไบโอมินเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

บทความทั้งหมด

ติดต่อเราตอนนี้!

คุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราหรือไม่?