Zum Inhalt
Zur Hauptnavigation

โพลทรีย์สตาร์ (PoultryStar®)

ทางเดินอาหารที่สมบูรณ์ สร้างความแข็งแรงของลูกไก่

โพลทรีย์สตาร์ เป็นผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกหลากหลายสายพันธุ์ที่มีความเฉพาะสำหรับสัตว์ปีก ช่วยส่งเสริมจุลินทรีย์ที่ดีในทางเดินอาหาร ผ่านการทำงานร่วมกันของจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่คัดสรรมาอย่างดีและพรีไบโอติกฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์

Gut Performance Management

กลุ่มผลิตภัณฑ์ โพลทรีย์สตาร์ (PoultryStar®) มีทั้งในรูปแบบการผสมอาหาร แบบน้ำ และแบบเจล ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสัตว์ปีกทุกระยะและทุกระบบการผลิต จะได้รับซินไบโอติกและได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมสุขภาพของทางเดินอาหาร

ในโรงฟัก โพลทรีย์สตาร์ ช่วยเร่งการสร้างจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ได้อย่างรวดเร็วและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพสัตว์ปีกโดยรวม นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้แบบเฉพาะกิจ เช่น เพื่อสร้างจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารให้สมดุลอีกครั้งในช่วงหลังจากการใช้ยาปฏิชีวนะ

คุณประโยชน์หลัก

ลดเชื้อที่ทำให้เกิดโรคและแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร

เช่น C. perfringens, E. coli, Salmonella และ Campylobacter

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับสัตว์

ลดการเกิดวัสดุปูรองเปียกชื้นและมูลติดก้นลูกไก่

ลดอัตราการตายและอัตราการป่วย

ไม่มีผลข้างเคียงและไม่มีระยะหยุดยา

สายพันธุ์โปรไบโอติก

สายพันธุ์โปรไบโอติกที่จดสิทธิบัตรโดยไบโอมิน ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดและคัดแยกออกมาจากลำไส้ของไก่ที่มีสุขภาพดี เพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างดีและใช้ในสัตว์ปีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สายพันธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกมาโดยเฉพาะเพื่อให้มีความสามารถในการรักษาประชากรจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารให้แข็งแรงภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการแย่งจับพื้นที่ของลำไส้จากแบคทีเรียที่ก่อโรค

PoultryStar® - สายพันธุ์โปรไบโอติก
PoultryStar® - สายพันธุ์โปรไบโอติก

แหล่งของพรีไบโอติก

พรีไบโอติกฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (Prebiotic Fructooligosaccharides; FOS) นั้นได้ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการของเราแล้วถึงความสามารถในการกระตุ้นการเจริญเติบโตและการทำงานของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ใหญ่ทำให้สุขภาพของสัตว์ดีขึ้น

โพลทรีย์สตาร์ - แหล่งพรีไบโอติก
โพลทรีย์สตาร์ - แหล่งพรีไบโอติก

การใช้งาน

รูปแบบใช้ผสมน้ำดื่ม -โพลทรีย์สตาร์ โซล นำไปใช้ผสมกับน้ำดื่มได้

รูปแบบใช้ผสมน้ำดื่ม: โพลทรีย์สตาร์ โซล (PoultryStar® sol)

โพลทรีย์สตาร์ โซล (PoultryStar® sol) ใช้ผสมกับน้ำดื่มและสามารถใช้ได้กับทุกระบบการผลิตสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และพ่อแม่พันธุ์) และภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน การใช้งานมีความยืดหยุ่น และแนะนำให้ใช้ในช่วงวิกฤตและเกิดความเครียดจากวงจรการผลิต

รูปแบบใช้ผสมอาหารสัตว์: โพลทรีย์สตาร์ เอ็มอี

รูปแบบแคปซูล: โพลทรีย์สตาร์ เอ็มอี (PoultryStar® me)

โพลทรีย์สตาร์ เอ็มอี (PoultryStar® me) ใช้เทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลท (microencapsulated) ซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถทนต่ออุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับใช้ผสมในอาหารอัดเม็ด

รูปแบบเจล: โพลทรีย์สตาร์ แฮชเชอรี่

รูปแบบเจล: โพลทรีย์สตาร์ แฮชเชอรี่ (PoultryStar® Hatchery)

โพลทรีย์สตาร์ แฮชเชอรี่ (PoultryStar® Hatchery) เป็นรูปแบบการใช้งานแบบหยดเจล ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับลูกไก่อายุ 1 วันหลังจากฟักที่โรงฟัก รูปแบบการใช้งานนี้ช่วยลดความเครียด กระตุ้นพฤติกรรมการกินอาหารในช่วงต้น และกระตุ้นทางเดินอาหารด้วยซินไบโอติกเฉพาะเพื่อการเริ่มต้นที่แข็งแรง

ระบบการผลิตสัตว์ปีก

การใช้โพลทรีย์สตาร์ในโรงฟักสำหรับลูกไก่อายุ 1 วัน หรือสัตว์ปีกชนิดต่างๆ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

ในไก่เนื้อการใช้โพลทรีย์สตาร์โดยการผสมลงในอาหารและน้ำ พบว่าช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของไก่เนื้อและลดปริมาณเชื้อก่อโรค

สำหรับไก่ไข่หรือพ่อแม่พันธุ์ในระยะไก่รุ่น การใช้โพลทรีย์สตาร์ จะช่วยให้มีความสม่ำเสมอของฝูงมากขึ้น และให้ผลผลิตตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์ทั้งน้ำหนักและองค์ประกอบของร่างกาย

สำหรับไก่ไข่หรือพ่อแม่พันธุ์ในระยะวางไข่ การใช้โพลทรีย์สตาร์ ส่งผลให้จำนวนไข่และคุณภาพของไข่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความแข็งของเปลือกไข่ และช่วยลดปริมาณเชื้อก่อโรค

สำหรับการเลี้ยงตามบ้าน การใช้โพลทรีย์สตาร์ จะให้ประโยชน์เช่นเดียวกันในด้านการปรับปรุงสุขภาพของทางเดินอาหาร และผลต่อคุณภาพและปริมาณของไข่ในภายหลัง

บางข้อความอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางภูมิภาค การอ้างสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของรัฐบาล ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โปรดติดต่อไบโอมินสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพลทรีย์สตาร์

ติดต่อเราตอนนี้!

คุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราหรือไม่?