Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/th/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A7/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A3/?cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8&tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุกร

ตั้งแต่ปี 1983 ไบโอมิน ได้สร้างทีมงานประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุกร ที่มีความแตกต่างทั้งในด้านองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโภชนาการสุกร วัตถุประสงค์เพื่อการสร้างสรรค์แนวทางการจัดการปัญหารูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยในอุตสาหกรรมสุกรให้ประสบความสำเร็จ โดยผ่านทางการค้นคว้าวิจัยในเบื้องต้นแล้วพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ทศวรรษที่ผ่านมา ไบโอมิน มีการขยายตัวของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุกร ซึ่งรวมถึงสัตวแพทย์และนักโภชศาสตร์ที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสุกร การทำงานร่วมกันของทีมงานนำไปสู่ความเชี่ยวชาญทั้งตื้นลึกหนาบางในด้านการปศุสัตว์สุกร

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุกรของไบโอมิน ทำงานร่วมกันเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร การพัฒนาข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและสนับสนุนด้านวิชาการต่างๆ ให้กับเกษตรกรด้วย

สารพิษจากเชื้อราก่อความเสียหายต่อหลายอวัยวะและเนื้อเยื่อในสุกร โดยหลักคือที่ตับ ทางเดินอาหาร ไต และเนื้อเยื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ประสิทธิภาพการผลิตสุกรลดลง อีกทั้งยังมีความไวต่อการติดเชื้อก่อโรคต่างๆ โดยส่วนใหญ่สุกรมักจะไม่แสดงอาการ แต่จะก่อโรคเมื่อสุกรหย่านม เนื่องจากร่างกายตอบสนองต่อวัคซีนและยาปฏิชีวนะได้น้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

สุขอนามัยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการผลิตสุกร โดยอาหารและน้ำมักปนเปื้อนแบคทีเรีย ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ก่อโรค เช่น E.coli และ Salmonella spp.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความผันผวนของราคาพืชอาหารสัตว์และราคาสุกร มีอิทธิพลต่อการทำกำไรในธุรกิจการเลี้ยงสุกร ประสิทธิภาพการใช้อาหารไม่ใช่แค่เป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างกำไร แต่ยังเป็นการรักษาปริมาณการใช้พืชอาหารสัตว์และโปรตีนในโลกอย่างยั่งยืน ประสิทธิภาพการใช้อาหารที่ดีหมายถึงการย่อยสารอาหารต่างๆได้ดีกว่า สุขภาพของระบบเดินอาหารที่ดีและลดการสร้างมลภาวะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้ความสนใจเป็นพิเศษคือปัญหาจากเอนโดท็อกซิน (สารพิษที่แบคทีเรียสร้างขึ้นในลำใส้) ในฟาร์มสุกร ตัวอย่างเช่น ภาวะที่เกิดร่วมกันระหว่างเต้านมอักเสบ มดลูกอักเสบและไม่มีน้ำนมในแม่สุกร (MMA) หรือการตายอย่างเฉียบพลันในลูกสุกร ซึ่งสองภาวะนี้เป็นตัวอย่างของการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับเอนโดท็อกซินและก่อความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจและเพิ่มภาระงานแก่ผู้เลี้ยงสุกร

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตอบสนองความต้องการของสุกรและปกป้องสุกรจากโรคผ่านการบริหารจัดการและโภชนาการ เป็นกุญแจสำคัญต่อการผลิตเพื่อได้ถึงศักยภาพสูงสุดของสายพันธุ์สุกร อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนด้วย การบริหารจัดการและโภชนาการที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในการที่จะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อที่มีคุณภาพดีเป็นผลมาจากการทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตอย่างถูกต้องโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค สุกรควรได้รับการป้องกันจากสารพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพทางเดินอาหารและภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากกรดหรือแบคทีเรียที่มีประโยชน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?สื่อด้านสุกร

BIOMIN World Mycotoxin Survey Q3 2018

The new Mycotoxin Survey Report for January - September 2018 confirms that mycotoxin levels remain a concern to animal production worldwide.

BIOMIN to Introduce Latest Phytogenic Innovation Digestarom® DC at EuroTier

06 November 2018 – BIOMIN is set to launch its newest phytogenic feed additive (PFA), Digestarom® DC at EuroTier 2018 in Hannover, Germany, as it introduces the next generation product to feed and...

What is a Mycotoxin Binder?

Michele Muccio (Product Manager - Competence Center Mycotoxins, BIOMIN) explains how mycotoxin binders work, how effective they are and how to achieve absolute protection.

Further development of FUMzyme® authorized under Regulation (EU) 2018/1568

October 24, 2018 - The recent Regulation (EU) 2018/1568 that was released on the 18th of October 2018 on further development of the FUMzyme®, a fumonisin bio-transforming enzyme, is testimony to...

BIOMIN Named Best Premix Feed Producer

BIOMIN clinched the Best Premix Feed Producer Award at the 9th VIETSTOCK Vietnam Feed & Livestock Industry Award Ceremony endorsed by the Department of Livestock Production—Ministry of Agriculture and...

WNF 2018 Highlights

Highlights of the World Nutrition Forum 2018 in Cape Town, South Africa

Vietnamese delegation visits BIOMIN

On Tuesday October 16, 2018 the internationally operating ERBER Group welcomed a delegation from Vietnam at the BIOMIN Research Center Tulln. The delegation was led by Vietnam’s Prime Minister S.E....


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net