Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/th/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A7/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A3/?cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8&tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุกร

ตั้งแต่ปี 1983 ไบโอมิน ได้สร้างทีมงานประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุกร ที่มีความแตกต่างทั้งในด้านองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโภชนาการสุกร วัตถุประสงค์เพื่อการสร้างสรรค์แนวทางการจัดการปัญหารูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยในอุตสาหกรรมสุกรให้ประสบความสำเร็จ โดยผ่านทางการค้นคว้าวิจัยในเบื้องต้นแล้วพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ทศวรรษที่ผ่านมา ไบโอมิน มีการขยายตัวของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุกร ซึ่งรวมถึงสัตวแพทย์และนักโภชศาสตร์ที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสุกร การทำงานร่วมกันของทีมงานนำไปสู่ความเชี่ยวชาญทั้งตื้นลึกหนาบางในด้านการปศุสัตว์สุกร

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุกรของไบโอมิน ทำงานร่วมกันเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร การพัฒนาข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและสนับสนุนด้านวิชาการต่างๆ ให้กับเกษตรกรด้วย

สารพิษจากเชื้อราก่อความเสียหายต่อหลายอวัยวะและเนื้อเยื่อในสุกร โดยหลักคือที่ตับ ทางเดินอาหาร ไต และเนื้อเยื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ประสิทธิภาพการผลิตสุกรลดลง อีกทั้งยังมีความไวต่อการติดเชื้อก่อโรคต่างๆ โดยส่วนใหญ่สุกรมักจะไม่แสดงอาการ แต่จะก่อโรคเมื่อสุกรหย่านม เนื่องจากร่างกายตอบสนองต่อวัคซีนและยาปฏิชีวนะได้น้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

สุขอนามัยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการผลิตสุกร โดยอาหารและน้ำมักปนเปื้อนแบคทีเรีย ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ก่อโรค เช่น E.coli และ Salmonella spp.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความผันผวนของราคาพืชอาหารสัตว์และราคาสุกร มีอิทธิพลต่อการทำกำไรในธุรกิจการเลี้ยงสุกร ประสิทธิภาพการใช้อาหารไม่ใช่แค่เป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างกำไร แต่ยังเป็นการรักษาปริมาณการใช้พืชอาหารสัตว์และโปรตีนในโลกอย่างยั่งยืน ประสิทธิภาพการใช้อาหารที่ดีหมายถึงการย่อยสารอาหารต่างๆได้ดีกว่า สุขภาพของระบบเดินอาหารที่ดีและลดการสร้างมลภาวะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้ความสนใจเป็นพิเศษคือปัญหาจากเอนโดท็อกซิน (สารพิษที่แบคทีเรียสร้างขึ้นในลำใส้) ในฟาร์มสุกร ตัวอย่างเช่น ภาวะที่เกิดร่วมกันระหว่างเต้านมอักเสบ มดลูกอักเสบและไม่มีน้ำนมในแม่สุกร (MMA) หรือการตายอย่างเฉียบพลันในลูกสุกร ซึ่งสองภาวะนี้เป็นตัวอย่างของการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับเอนโดท็อกซินและก่อความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจและเพิ่มภาระงานแก่ผู้เลี้ยงสุกร

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตอบสนองความต้องการของสุกรและปกป้องสุกรจากโรคผ่านการบริหารจัดการและโภชนาการ เป็นกุญแจสำคัญต่อการผลิตเพื่อได้ถึงศักยภาพสูงสุดของสายพันธุ์สุกร อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนด้วย การบริหารจัดการและโภชนาการที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในการที่จะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อที่มีคุณภาพดีเป็นผลมาจากการทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตอย่างถูกต้องโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค สุกรควรได้รับการป้องกันจากสารพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพทางเดินอาหารและภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากกรดหรือแบคทีเรียที่มีประโยชน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?สื่อด้านสุกร

Science & Solutions No. 64 - Swine

In this issue: How to improve weaned piglet performance naturally; The effect of mycotoxins on swine fertility; Nutritional strategies to prevent postpartum dysgalactia syndrome in lactating sows

The Effect of Mycotoxins on Swine Fertility

Mycotoxins are found in most raw materials worldwide. The annual BIOMIN Mycotoxin Survey indicates an increasing incidence of co-contamination, where more than one mycotoxin is found in each sample....

How to Improve Weaned Piglet Performance Naturally with Organic Acids and Phytogenic Feed Additives

Piglets are especially susceptible to infectious diseases because of their immature immune systems, and piglet health must to be protected to ensure the future success of the herd. When added to the...

Nutritional Strategies to Prevent Postpartum Dysgalactia Syndrome in Lactating Sows

Postpartum dysgalactia syndrome (PDS) in lactating sows is very costly, as it prevents the newborn piglet getting the vital early nutrition it needs to survive and thrive. Phytogenic feed additives...

BIOMIN Launches FUMzyme® sol, the First-Ever Water-Soluble Solution Against Fumonisins

Animal nutrition firm BIOMIN is opening a new chapter in the field of mycotoxin risk management with the introduction of FUMzyme® sol, the first-ever water-soluble purified enzyme that can be easily...

Mycotoxin Survey in US corn: March 2019 update

Our March update from the annual Biomin® PROcheck mycotoxin survey in corn harvested in 2018 includes 521 samples from 30 states. Of the sample pool 72% are corn samples (376), 16% are corn silage (85...

BIOMIN Global Mycotoxin Survey Highlights

1 March 2019 – Mycotoxin-related threats to the health and performance of farm animals continue to pose a challenge to the industry, according to the recently released results from the 2018 BIOMIN...

BIOMIN World Mycotoxin Survey Report 2018

The new Mycotoxin Survey Report of the year 2018 reveals impacts of the main mycotoxins in 2019. In the last years, Fumonisins were the most prevalent mycotoxins globally. Also in 2018, they claim...


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net