Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/th/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A7/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A3/?cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8&tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุกร

ตั้งแต่ปี 1983 ไบโอมิน ได้สร้างทีมงานประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุกร ที่มีความแตกต่างทั้งในด้านองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโภชนาการสุกร วัตถุประสงค์เพื่อการสร้างสรรค์แนวทางการจัดการปัญหารูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยในอุตสาหกรรมสุกรให้ประสบความสำเร็จ โดยผ่านทางการค้นคว้าวิจัยในเบื้องต้นแล้วพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ทศวรรษที่ผ่านมา ไบโอมิน มีการขยายตัวของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุกร ซึ่งรวมถึงสัตวแพทย์และนักโภชศาสตร์ที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสุกร การทำงานร่วมกันของทีมงานนำไปสู่ความเชี่ยวชาญทั้งตื้นลึกหนาบางในด้านการปศุสัตว์สุกร

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุกรของไบโอมิน ทำงานร่วมกันเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร การพัฒนาข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและสนับสนุนด้านวิชาการต่างๆ ให้กับเกษตรกรด้วย

สารพิษจากเชื้อราก่อความเสียหายต่อหลายอวัยวะและเนื้อเยื่อในสุกร โดยหลักคือที่ตับ ทางเดินอาหาร ไต และเนื้อเยื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ประสิทธิภาพการผลิตสุกรลดลง อีกทั้งยังมีความไวต่อการติดเชื้อก่อโรคต่างๆ โดยส่วนใหญ่สุกรมักจะไม่แสดงอาการ แต่จะก่อโรคเมื่อสุกรหย่านม เนื่องจากร่างกายตอบสนองต่อวัคซีนและยาปฏิชีวนะได้น้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

สุขอนามัยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการผลิตสุกร โดยอาหารและน้ำมักปนเปื้อนแบคทีเรีย ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ก่อโรค เช่น E.coli และ Salmonella spp.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความผันผวนของราคาพืชอาหารสัตว์และราคาสุกร มีอิทธิพลต่อการทำกำไรในธุรกิจการเลี้ยงสุกร ประสิทธิภาพการใช้อาหารไม่ใช่แค่เป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างกำไร แต่ยังเป็นการรักษาปริมาณการใช้พืชอาหารสัตว์และโปรตีนในโลกอย่างยั่งยืน ประสิทธิภาพการใช้อาหารที่ดีหมายถึงการย่อยสารอาหารต่างๆได้ดีกว่า สุขภาพของระบบเดินอาหารที่ดีและลดการสร้างมลภาวะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้ความสนใจเป็นพิเศษคือปัญหาจากเอนโดท็อกซิน (สารพิษที่แบคทีเรียสร้างขึ้นในลำใส้) ในฟาร์มสุกร ตัวอย่างเช่น ภาวะที่เกิดร่วมกันระหว่างเต้านมอักเสบ มดลูกอักเสบและไม่มีน้ำนมในแม่สุกร (MMA) หรือการตายอย่างเฉียบพลันในลูกสุกร ซึ่งสองภาวะนี้เป็นตัวอย่างของการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับเอนโดท็อกซินและก่อความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจและเพิ่มภาระงานแก่ผู้เลี้ยงสุกร

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตอบสนองความต้องการของสุกรและปกป้องสุกรจากโรคผ่านการบริหารจัดการและโภชนาการ เป็นกุญแจสำคัญต่อการผลิตเพื่อได้ถึงศักยภาพสูงสุดของสายพันธุ์สุกร อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนด้วย การบริหารจัดการและโภชนาการที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในการที่จะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อที่มีคุณภาพดีเป็นผลมาจากการทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตอย่างถูกต้องโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค สุกรควรได้รับการป้องกันจากสารพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพทางเดินอาหารและภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากกรดหรือแบคทีเรียที่มีประโยชน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?สื่อด้านสุกร

Mycotoxin Survey in US corn: January 2019 update

Our January update from the annual Biomin® PROcheck mycotoxin survey in corn harvested in 2018 includes 378 samples from 29 states. Thus far, clear trends of mycotoxin prevalence and contamination...

Mycotoxin Survey in US corn: December 2018 update

This report is based on 232 samples of 2018 corn harvest from 25 different states.

Quo Vadis Global Meat Industry 2050

The Challenge: The scourges of pestilence, famine, wars, and earthquakes have come to be regarded a blessing to overcrowded nations, since they serve to prune away the luxuriant growth of the human...

Industry 4.0 – Transforming the Feed and Feed Ingredients Industry

A strong wind of change is moving the animal feed and feed ingredients industry

Global Feed to Meat Industry Outlook

Shaping the Industry for improved Competitiveness

Presentation held by Nan-Dirk Mulder, Rabobank International, The Netherlands, during the World Nutrition Forum 2018 in Cape Town.

S.C.O.P.E: Scientific Challenges and Opportunities in the Protein Economy

How to Lead Successfully by Science & Speed & Service – Chances – Organization 4.0 – Partnership – Entrepreneurship

This is the keynote presentation held by Erich Erber, Founder and Head of...


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net