Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/th/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A7/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A3/?cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8&tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุกร

ตั้งแต่ปี 1983 ไบโอมิน ได้สร้างทีมงานประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุกร ที่มีความแตกต่างทั้งในด้านองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโภชนาการสุกร วัตถุประสงค์เพื่อการสร้างสรรค์แนวทางการจัดการปัญหารูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยในอุตสาหกรรมสุกรให้ประสบความสำเร็จ โดยผ่านทางการค้นคว้าวิจัยในเบื้องต้นแล้วพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ทศวรรษที่ผ่านมา ไบโอมิน มีการขยายตัวของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุกร ซึ่งรวมถึงสัตวแพทย์และนักโภชศาสตร์ที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสุกร การทำงานร่วมกันของทีมงานนำไปสู่ความเชี่ยวชาญทั้งตื้นลึกหนาบางในด้านการปศุสัตว์สุกร

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุกรของไบโอมิน ทำงานร่วมกันเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร การพัฒนาข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและสนับสนุนด้านวิชาการต่างๆ ให้กับเกษตรกรด้วย

สารพิษจากเชื้อราก่อความเสียหายต่อหลายอวัยวะและเนื้อเยื่อในสุกร โดยหลักคือที่ตับ ทางเดินอาหาร ไต และเนื้อเยื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ประสิทธิภาพการผลิตสุกรลดลง อีกทั้งยังมีความไวต่อการติดเชื้อก่อโรคต่างๆ โดยส่วนใหญ่สุกรมักจะไม่แสดงอาการ แต่จะก่อโรคเมื่อสุกรหย่านม เนื่องจากร่างกายตอบสนองต่อวัคซีนและยาปฏิชีวนะได้น้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

สุขอนามัยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการผลิตสุกร โดยอาหารและน้ำมักปนเปื้อนแบคทีเรีย ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ก่อโรค เช่น E.coli และ Salmonella spp.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความผันผวนของราคาพืชอาหารสัตว์และราคาสุกร มีอิทธิพลต่อการทำกำไรในธุรกิจการเลี้ยงสุกร ประสิทธิภาพการใช้อาหารไม่ใช่แค่เป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างกำไร แต่ยังเป็นการรักษาปริมาณการใช้พืชอาหารสัตว์และโปรตีนในโลกอย่างยั่งยืน ประสิทธิภาพการใช้อาหารที่ดีหมายถึงการย่อยสารอาหารต่างๆได้ดีกว่า สุขภาพของระบบเดินอาหารที่ดีและลดการสร้างมลภาวะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้ความสนใจเป็นพิเศษคือปัญหาจากเอนโดท็อกซิน (สารพิษที่แบคทีเรียสร้างขึ้นในลำใส้) ในฟาร์มสุกร ตัวอย่างเช่น ภาวะที่เกิดร่วมกันระหว่างเต้านมอักเสบ มดลูกอักเสบและไม่มีน้ำนมในแม่สุกร (MMA) หรือการตายอย่างเฉียบพลันในลูกสุกร ซึ่งสองภาวะนี้เป็นตัวอย่างของการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับเอนโดท็อกซินและก่อความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจและเพิ่มภาระงานแก่ผู้เลี้ยงสุกร

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตอบสนองความต้องการของสุกรและปกป้องสุกรจากโรคผ่านการบริหารจัดการและโภชนาการ เป็นกุญแจสำคัญต่อการผลิตเพื่อได้ถึงศักยภาพสูงสุดของสายพันธุ์สุกร อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนด้วย การบริหารจัดการและโภชนาการที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในการที่จะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อที่มีคุณภาพดีเป็นผลมาจากการทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตอย่างถูกต้องโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค สุกรควรได้รับการป้องกันจากสารพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพทางเดินอาหารและภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากกรดหรือแบคทีเรียที่มีประโยชน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?สื่อด้านสุกร

Novel –Omics Technologies and Nutrition Becoming Key to Understand and Reduce Antibiotics in Farm Animals

24 September 2018 – As consumer demand and regulatory scrutiny further restrict the use of antibiotics in farm animals worldwide, new understanding enabled by gene sequencing-based technologies and a...

BIOMIN Malaysia Announces Move to New Office Space to Support Rapid Growth

BIOMIN, the global leader in mycotoxin deactivation and gut performance management, has moved its Malaysia office to the Meru Industrial Park in Klang, Selangor.

BIOMIN breaks ground on new ERBER Group production site in Haag am Hausruck, Austria

The investment in additional production capacity amounts to tens of millions of euros.

BIOMIN Launches Spectrum Top 50® Advanced Mycotoxin Detection Service

The new LC-MS/MS method for multi-mycotoxin analysis can determine over 50 different mycotoxins and metabolites in a single run, making it the most advanced mycotoxin detection commercially available....

The Hidden Dangers of Lipopolysaccharides

Lipopolysaccharides pose a serious and often overlooked risk to pigs. Several tips can help limit their negative impacts.

Mycotoxins, endotoxins and their control

Mycotoxins and endotoxins impair animal health and immune status as well as feed production in various ways: these toxins are invisible, odorless and cannot be detected by smell or taste, but can...

Mycotoxins Will Pose Greater Threat to Feed Safety, Hindering Industry Productivity and Sustainability

23 July 2018 – The expanding danger that secondary fungal metabolites pose to global feed safety, profitability and sustainability is becoming more apparent to the scientific community and agriculture...

WNF 2018 - S.C.O.P.E.

The 2018 World Nutrition Forum held 3-5 October in Cape Town, South Africa will explore the theme of S.C.O.P.E. – Scientific Challenges and Opportunities in the Protein Economy.


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net