Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/th/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%93%E0%B8%91/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

อะควาสตาร์®

พัฒนาธรรมชาติสู่นวัตกรรมเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ!

อะควาสตาร์® คือกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำของไบโอมิน ประกอบด้วยโปรไบโอติกส์หลายสายพันธุ์ ซึ่งออกแบบมาให้เฉพาะเจาะจงกับสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอะควาสตาร์® ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลายสายพันธุ์ที่ถูกคัดเลือกมาอย่างดี มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียเพื่อนำมาใช้ในการจัดการสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วัตถุประสงค์ในการใช้

ปัญหาสภาพบ่อเลี้ยงและโรค เป็นเรื่องที่พบทั่วไปในการเพาะเลี้ยงปลาและกุ้ง การจัดการสภาพแวดล้อมในบ่อเลี้ยงที่ไม่ดี ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอด และการขาดทุนของเกษตรกร จึงเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลอย่างยั่งยืนและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการผลิตสัตว์น้ำ

อะควาสตาร์® ช่วยควบคุมคุณภาพน้ำให้คงที่ ปรับปรุงคุณภาพพื้นบ่อเลี้ยง และช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ในระบบทางเดินอาหารของกุ้งและปลา ทำให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลทำให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น

กลไกการทำงาน

คุณประโยชน์ที่สำคัญ

  • ปรับปรุงการเจริญเติบโตและเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงของสุขภาพ
  • ช่วยเพิ่มอัตราการรอด
  • ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันจำเพาะที่
  • ช่วยในการสร้างฟลอค
  • ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น
  • ช่วยลดของเสียจากสารอินทรีย์ก้นบ่อ
  • ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง ไม่ต้องมีระยะหยุดยา

ผลิตภัณฑ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ อะควาสตาร์® มีอยู่ในรูปแบบผง สำหรับใช้ใส่ในอาหารและใส่ในน้ำ กลุ่มผลิตภัณฑ์รวมถึง:

คุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?

ข้อบ่งชี้บางส่วนอาจไม่เหมาะสมกับทุกภูมิประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละประเทศ

ผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ กรุณาติดต่อไบโอมินสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสื่อที่เกี่ยวข้อง

BIOMIN Named Best Premix Feed Producer

BIOMIN clinched the Best Premix Feed Producer Award at the 9th VIETSTOCK Vietnam Feed & Livestock Industry Award Ceremony endorsed by the Department of Livestock Production—Ministry of Agriculture and...

BIOMIN Hosts 8th World Nutrition Forum in Cape Town, South Africa

Innovative animal nutrition company BIOMIN hosted 800 delegates from 76 countries in Cape Town, South Africa from 3 to 5 October 2018. The theme of the scientific conference was S.C.O.P.E. or...

Novel –Omics Technologies and Nutrition Becoming Key to Understand and Reduce Antibiotics in Farm Animals

24 September 2018 – As consumer demand and regulatory scrutiny further restrict the use of antibiotics in farm animals worldwide, new understanding enabled by gene sequencing-based technologies and a...

15 Factors to Consider When Evaluating and Using Alternative Ingredients

A list of considerations for feed formulators to evaluate alternative or novel feed ingredients when the availability or price of conventional ingredients prove constraining.

12 Biosecurity Tips to Achieve Peak Efficiency and Use Antibiotics Responsibly

Mark Beghian, owner of Unitec SRL, highlights how biosecurity can play a role in antibiotics reduction while keeping production efficient within a holistic approach that favors gut health—along with...

3 in 5 Livestock Producers Expect To Use More Phytogenic Feed Additives This Year

Many in the livestock industry expect to increase their use of phytogenic feed additives (PFAs) in 2018. According to a recent survey of more than seven hundred agribusiness professionals, a full 60%...

What is a Phytogenic Feed Additive?

Phytogenic feed additives, known as PFAs or botanicals, are substances of plant origin added to animal diets at recommended levels with the aim of improving animal performance. Essential oils, herbs...

Science & Solutions No. 54 - Aquaculture

In this issue: Probiotics to boost immune fitness and gut health; Fusarium mycotoxins continue to threaten Southeast Asian aquaculture; Taking the perfect sample for mycotoxin analysis

ข่าวสารล่าสุด

Kick-Off: Project D4Dairy started

In this project, BIOMIN performs an extensive mycotoxin survey in Austrian dairy farms with feed components being analysed for more than 400 fungal metabolites. By matching mycotoxin occurrence with...


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net