5 Chỉ số năng suất nuôi trồng thủy sản hàng đầu

Download as PDF

Đây là các chỉ số năng suất được sử dụng trong các trại thủy sản để đánh giá về sự thành công của một vụ nuôi.

5 Chỉ số năng suất nuôi trồng thủy sản hàng đầu

1.    hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR)

Thức ăn là chi phí lớn nhất cho các trại thủy sản, vì thế đảm bảo rằng cá và tôm sử dụng thức ăn hiệu quả là một chỉ số rất có giá trị cho người sản xuất.

Trị số càng nhỏ, thì hiệu quả sử dụng thức ăn chuyển hóa vào tăng trọng càng cao. Nhà sản xuất và Nhà dinh dưỡng làm việc cùng nhau để giảm FCR, vì thế mà có được năng suất cao hơn trong khi cùng lượng thức ăn đầu vào như nhau.

FCR = Thức ăn cho ăn (g)/ trọng lượng vật nuôi (g)

2.tỉ lệ sống

Có nhiều yếu tố tác động lên tỉ lệ sống của các loài thủy sản – nhiều trong số đó là các yếu tố môi trường nước bên ngoài, nơi ẩn nấp nhiều mầm bệnh. Quản lí dịch bệnh luôn luôn là ưu tiên trong sản xuất nuôi trồng thủy sản, và được thực hiện đo lường bằng tỉ lệ sống.

Trong suốt giai đoạn thách thức của mầm bệnh, người nuôi có thể giám sát tỉ lệ sống qua thời gian cụ thể của giai đoạn trong vụ nuôi để chứng minh hiệu quả của bất cứ một sản phẩm nào được sử dụng.

Tỉ lệ sống (%) = số lượng vật nuôi còn sống cuối cùng trong vụ nuôi/ tổng số lượng vật nuôi được thả trong vụ nuôi * 100

3. trọng lượng tích lũy (bwg)

Tôm và cá được buôn bán theo trọng lượng, vì thế trọng lượng càng cao thì người nuôi càng được trả tiền nhiều hơn. Khẩu phần của tôm và cá được thiết lập sử dụng các nguyên liệu tốt nhất để kích thích tăng trọng.

Người nuôi sẽ giám sát trọng lượng tích lũy qua một vụ nuôi bằng cách cân một mẫu vài con và ngoại suy tính toán cho toàn bộ.

Trọng lượng tích lũy (g) = trọng lượng cơ thể cuối (g) – trọng lượng cơ thể lúc đầu (g)

4.    Tăng trọng bình quân ngày (ADG)

Hơn nữa để biết vật nuôi phát triển bao nhiêu, tỉ lệ tăng trưởng này ở cá và tôm cũng rất quan trọng. Có thể dự đoán được khi nào vụ nuôi sẽ đạt được trọng lượng cuối cùng cho phép người nuôi dự báo họ có thể nuôi bao nhiêu vụ trong một năm, và giúp cho việc mua bán đầu vào như thức ăn.

Chỉ số này cũng có thể được hiệu chỉnh để tính toán tăng trọng theo các khoảng thời gian khác nhau theo yêu cầu đơn vị sản xuất, ví dụ: tỉ lệ tăng trưởng theo tuần (WGR).

Tăng trọng bình quân ngày (g) = Trọng lượng cơ thể (g) / số ngày

5. Sinh khối/ha

Chỉ tiêu năng suất này đưa vào tính toán mật độ nuôi và đánh giá năng suất đầu ra trên đơn vị không gian sản xuất. Nó thường được đánh giá bằng kg/ha nhưng sự thay đổi phụ thuộc vào quốc gia và giống.

Sinh khối/ha = =Tổng năng suất đầu ra (kg) / tổng diện tích sản xuất (ha)

Download as PDF