Cơ hội sự nghiệp

Làm việc cho BIOMIN nghĩa là để lại "dấu ấn" cho một thế giới tốt đẹp hơn!

Tại BIOMIN, chúng tôi khai thác sức mạnh của khoa học để hỗ trợ sức khỏe và hiệu suất của động vật. Bằng cách áp dụng công nghệ đỉnh cao và độc quyền, chúng tôi mang lại những giải pháp tự nhiên, bền vững và có lợi nhuận cho ngành công nghiệp chăn nuôi. Suốt hơn 35 năm qua, chúng tôi luôn đi tiên phong trong việc cung cấp những giải pháp quản lý rủi ro nhiễm độc từ nấm mốc và hiệu quả hoạt động đường ruột.

BIOMIN là một thành viên của Tập đoàn Opens external link in new windowERBER Group.

Tại Tập đoàn EBBER, chúng tôi thực hiện văn hóa của những Người tiên phong, Đối tác và Người thực hiện. Đối với chúng tôi, "để lại dấu ấn" nghĩa là có đóng góp đáng kể cho ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi và thực phẩm.Leave your foodprint with us

Bạn muốn biết thêm về các cơ hội sự nghiệp tại BIOMIN và Tập đoàn ERBER? Hãy truy cập các đường dẫn dưới đây: