Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/vn/gioi-thieu/chung-toi-la-ai/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Chúng tôi là ai

Chúng tôi chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng vật nuôi – Dẫn đầu một cách tự nhiên

BIOMIN cống hiến cho sự phát triển những giải pháp bền vững và sáng tạo nhằm đảm bảo sự thành công của khách hàng thông qua việc cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng an toàn cho sức khỏe vật nuôi.

Những ứng dụng khoa học và thực nghiệm dựa trên những hiểu biết về nhu cầu của khách hàng và các bên liên quan. Nguyên tắc này cho phép BIOMIN đưa ra những giải pháp hỗ trợ sức khỏe vật nuôi, tối ưu hóa năng suất và hiệu quả sản xuất.

Chúng tôi làm gì

BIOMIN, là công ty dẫn đầu trong ngành dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi, phát triển và sản xuất các chất phụ gia, premix và dịch vụ nhằm cải thiện năng suất vật nuôi bằng con đường tự nhiên.

Sản phẩm BIOMIN bao gồm những giải pháp quản lí rủi ro từ độc tố nấm mốc hướng đến thúc đẩy vật nuôi phát triển một cách tự nhiên, cũng như một số giải pháp chuyên biệt cho nhu cầu khẩu phần trên heo, gia cầm, bò thịt, bò sữa và thủy sản.

BIOMIN cam kết :

Chính sách công ty BIOMIN

Sứ mệnh của chúng tôi là đáp ứng những yêu cầu và kỳ vọng của các bên liên quan (khách hàng, nhân viên, cổ đông và các nhà cung cấp). Định hướng khả năng sinh lợi và phát triển bền vững, cân nhắc thực hiện tốt nhất có thể các yêu cầu về chất lượng, môi trường, đạo đức, sức khỏe, an toàn cũng như an ninh.

Chúng tôi là những Người Tiên Phong, Đối Tác và Hiệu Quả. Đó chính là lí do vì sao BIOMIN thành công với các đối tác kinh doanh của chúng tôi.Thông tin mới nhất


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net