Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/vn/gioi-thieu/viec-lam/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Cơ hội sự nghiệp

Làm việc cho BIOMIN nghĩa là để lại "dấu ấn" cho một thế giới tốt đẹp hơn!

Tại BIOMIN, chúng tôi khai thác sức mạnh của khoa học để hỗ trợ sức khỏe và hiệu suất của động vật. Bằng cách áp dụng công nghệ đỉnh cao và độc quyền, chúng tôi mang lại những giải pháp tự nhiên, bền vững và có lợi nhuận cho ngành công nghiệp chăn nuôi. Suốt hơn 35 năm qua, chúng tôi luôn đi tiên phong trong việc cung cấp những giải pháp quản lý rủi ro nhiễm độc từ nấm mốc và hiệu quả hoạt động đường ruột.

BIOMIN là một thành viên của Tập đoàn Opens external link in new windowERBER Group.

Tại Tập đoàn EBBER, chúng tôi thực hiện văn hóa của những Người tiên phong, Đối tác và Người thực hiện. Đối với chúng tôi, "để lại dấu ấn" nghĩa là có đóng góp đáng kể cho ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi và thực phẩm.Leave your foodprint with us

Bạn muốn biết thêm về các cơ hội sự nghiệp tại BIOMIN và Tập đoàn ERBER? Hãy truy cập các đường dẫn dưới đây:nộp đơn tại đây

Làm việc cho chúng tôi nghĩa là...

Các giải thưởng

Phản hồi

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi của bạn:

Opens external link in new windowBIOMIN tại kununu

Opens external link in new windowBIOMIN tại glassdoor


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net