Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/vn/san-pham/biomin-biostabil/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Biomin® BioStabil

Bảo quản năng lượng trong thức ăn ủ xi-lô

Dòng sản phẩm Biomin® BioStabil là một tổ hợp công thức các vi sinh vật sinh axit lactic chọn lọc trong thức ăn ủ xi-lô. Những vi sinh vật này sản xuất ra các chất chuyển hóa là axit lactic và axit axetic với một tỉ lệ cân bằng giúp cải thiện quá trình lên men và tính ổn định yếm khí lâu hơn. Sự sụt giảm giá trị pH và các tác động trực tiếp của axit axetic ức chế các vi sinh vật không mong muốn nhằm cải thiện chất lượng thức ăn.

Nhìn chung, sử dụng Biomin® BioStabil giúp lượng protein và năng lượng cao hơn trong thức ăn ủ xi-lô.

Những lợi ích chính ?

  • Lên men tốt hơn
  • Năng lượng cao hơn
  • Bảo quản protein
  • Thời gian bảo quản lâu hơn (tính ổn định yếm khí)
  • Dễ sử dụng
  • Không có vi sinh vật biến đổi gien (GMO)

Áp dụng

Sản phẩm Biomin® BioStabil hoạt động tốt nhất trong điệu kiện quản lí xi-lô tốt.

Bạn có câu hỏi về dòng sản phẩm này?

Một vài công bố có thể không được áp dụng cho tất cả các vùng địa lí. Công bố sản phẩm có thể khác tùy thuộc vào yêu cầu từ chính quyền.

Sản phẩm hiện diện khác nhau theo từng quốc gia, vui lòng liên hệ BIOMIN để biết thêm thông tin.Thông tin liên quan

What’s Wrong With My Herd? Part 8 - Sub-acute ruminal acidosis (SARA)

Though not easily detected, sub-acute ruminal acidosis (SARA) can have a serious impact on milk production, general health and longevity. It is caused by an imbalance between the production of...

Keeping Aflatoxin Out of Milk

Aflatoxin contamination is one of the biggest concerns dairy producers all over the world face. But the risk of contamination can be reduced by close management of the feed, ensuring it is of the...

Science & Solutions No. 61 - Ruminants

In this issue: Ensure Pre-Weaned Calf Health by Focusing on These 5 Key Areas; Keeping Aflatoxin Out of Milk; What is Wrong With My Herd? Part 8: Sub-acute ruminal acidosis (SARA)

Ensure Pre-Weaned Calf Health by Focusing on These 5 Key Areas

Raising healthy calves is crucial to the success of a dairy operation as heifers are the future of the milking herd. As calves do not directly contribute to the output of the farm, it is tempting to...

What’s Wrong With My Herd? Part 7: Mycotoxins and mastitis

A handy diagnostic checklist of symptoms, causes and remedies.

Get More Out of Your Corn Silage with BioStabil® Mays

Corn silage is successfully grown around the world in most climates, but timely harvesting and correct ensiling procedures are required to ensure the highest quality is achieved. Adding BioStabil®...


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net