Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/vn/san-pham/levabon/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Levabon® Rumen E

Thúc đẩy giải phóng dinh dưỡng

Levabon® Rumen E là sản phẩm nấm men (Saccharomyces cerevisiae) tự giải phun khô, được sản xuất theo qui trình công nghệ riêng để phân rã tế bào nấm men bằng quá trình tự dung giải được chuẩn hóa. Loại nấm men này rất giàu các dưỡng chất và thành phần hoạt tính sinh học như các nucleotid, các amino axit thiết yếu, peptid, thành tế bào carbonhydrate và các vitamin nhóm B.

Sản phẩm này thúc đẩy sự tăng trưởng của các vi khuẩn tiêu hóa xơ. Các prebiotic vốn có với vách tế bào polysaccharide (mannan và glucan) và peptide như là nguồn dinh dưỡng của hệ vi sinh đường ruột có lợi và cung cấp các thành phần vách tế bào nấm men bám chặt vào các vi khuẩn có hại.

Những lợi ích chính?

Áp dụng

Được áp dụng trên bò sữa trong suốt quá trinh cho con bú. Sản phẩm cũng phù hợp trên bê và bò thịt.

Có thể được bổ sung trong TMR và thức ăn viên.

Levabon® Aquagrow E

Dẫn đầu trong dinh dưỡng thủy sản!

Levabon® Aquagrow E là một phụ gia thực vật dinh dưỡng chức năng được bổ sung vào trong thức ăn thủy sản.

Levabon® Aquagrow E là sản phẩm nấm men (Saccharomyces cerevisiae) tự giải phun khô, được sản xuất theo qui trình công nghệ riêng để phân rã tế bào nấm men bằng quá trình tự dung giải được chuẩn hóa. Sản phẩm men này rất giàu các dưỡng chất và thành phần hoạt tính sinh học như các amino axit thiết yếu, peptid, màng tế bào carbonhydrat, nucleotid và các vitamin nhóm B.

Những lợi ích chính?

Bạn có câu hỏi về dòng sản phẩm này?

Một vài công bố có thể không được áp dụng cho tất cả các vùng địa lí. Công bố sản phẩm có thể khác tùy thuộc vào yêu cầu từ chính quyền.

Sản phẩm hiện diện khác nhau theo từng quốc gia, vui lòng liên hệ BIOMIN để biết thêm thông tin.Thông tin mới nhất

BIOMIN Global Mycotoxin Survey Highlights

1 March 2019 – Mycotoxin-related threats to the health and performance of farm animals continue to pose a challenge to the industry, according to the recently released results from the 2018 BIOMIN...

World Mycotoxin Report: Impact 2019

Fumonisins are still abundant at high concentrations in raw commodities in recent years, according to results from the latest annual BIOMIN Mycotoxin Survey.

[WEBINAR] World Mycotoxin Report: Impact 2019

Molds that produce mycotoxins in grain and feed had a busy 2018. This year, animals and feed producers will begin to feel their impact.

What were the mycotoxin hotspots of 2018? How will mycotoxins...


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net