Science & Solutions - Số. 37

Trong vấn đề này

Science & Solutions - Số 37Độc tố nấm mốc, Bệnh viêm vú và sản xuất sữa
Mối liên quan giữa độc tố nấm mốc và bệnh viêm vú, và ảnh hưởng trên chất lượng và sản xuất sữa.

Mối đe dọa về sức khỏe ẩn nấp khi tăng mật độ nuôi
Yêu cầu các nỗ lực về tăng cường quản lý và phòng ngừa để đạt hiệu quả lớn hơn.

Đàn gia súc của tôi đang gặp vấn đề gì? Phần 2: Nội độc tố
Sổ tay chẩn đoán các triệu chứng, nguyên nhân và biện pháp cứu chữa

Sign up for biomin.net mailings