Science & Solutions - No. 40

Trong vấn đề này

Science & Solutions No. 40Cải thiện hiệu quả thức ăn của heo con cai sữa và năng suất tăng trưởng
Thức ăn bổ sung phytogenic tạo cơ hội đạt chuyển hóa thức ăn tốt hơn ở heo con cai sữa

3 chất gây nhiễm đe dọa sữa heo nái
Số lượng tế bào soma, nội độc tố và độc tố nấm mốc là những mối đe dọa dường như bị bỏ quên ở sữa đầu và sữa của heo nái, làm ảnh hưởng tiêu cực đến heo con

Heo của tôi đang gặp vấn đề gì? Phần 7: Viêm kết mạc
Mục kiểm tra chẩn đoán hữu ích các triệu chứng, nguyên nhân và biện pháp cứu chữa

Subscribe now