TẬP ĐOÀN ERBER LÀ MỘT TRONG NHỮNG NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT TẠI ÁO.

Bên cạnh tiêu chí môi trường làm việc tốt, thì các tiêu chí khuyến khích sức khoẻ, sự tin tưởng của cấp quản lý với nhân viên của mình, tự do sáng tạo, sự hòa nhập của nhân viên mới và việc đáp ứng các khóa học đào tạo cũng đặc biệt được ghi nhận một cách tích cực. "Một điều chắc chắn là chúng tôi rất vui mừng khi Tập đoàn ERBER đã giành được giải thưởng trong cuộc thi" Những nơi làm việc tốt nhất tại Áo "ngay từ khi mới bắt đầu tham gia. Thể chất và tinh thần của nhân viên luôn là tâm điểm cho mọi hành động, điều mà đồng nghiệp của chúng tôi luôn khẳng định."Heinz Flatnitzer, Giám đốc Ban điều hành, Quản lý Nhân sự và Truyền thông Doanh nghiệp. Bởi vì khi làm việc tại tập đoàn ERBER đồng nghĩa với việc để lại dấu ấn để làm cho thế giới trở thành một nơi tốt hơn - phù hợp với phương châm văn hoá công ty của chúng tôi: luônluôn là những người tiên phong, là những đối tác và là những người thực thi.

Như một phần không thể thiếu trong cuộc thi, Great Place to Work đã khen thưởng tổng cộng 44 công ty trong số 87 công ty tham gia theo 4 hang mục quy mô với tiêu đề "Nơi làm việc tốt nhất tại Áo". Các hạng mục này phụ thuộc vào số lượng nhân viên làm việc tại Áo: quy mô nhỏ (20-49), quy mô tằm trung (50-250), quy mô đại (251-500), quy mô cực đại (trên 500). Việc đánh giá của các doanh nghiệp được thực hiện bằng các hình thức khảo sát nhân viên và kiểm toán công ty.